Tin nổi bật

MỘT NGÀY VỚI DI SẢN CÙNG CÁC HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC

Những chuyến đi thực tế tới các điểm di tích lịch sử - văn hóa chính là đặc thù quan trọng của chương trình đào tạo thạc sĩ nói riêng và đào tạo ngành Việt Nam học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói chung.

25.01.2024 98 Việt Nam học