Tin nổi bật

NỐI DÀI SỰ HỢP TÁC GIỮA HAI TRƯỜNG – HAI NỀN VĂN HÓA

Chiều ngày 7/9/2023, tại khoa Việt Nam học đã diễn ra lễ khai mạc khóa học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho 22 sinh viên khóa 20 bộ môn Tiếng Việt, Học viện Quế Lâm, Trung Quốc, tiếp nối sự hợp tác giữa Học viện Quế Lâm và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

18.09.2023 66 Việt Nam học