Tin nổi bật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA VIỆT NAM HỌC NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Chiều ngày 04/5/2022, Liên chi Đoàn Khoa Việt Nam học đã tổ chức thành công Đại hội Liên chi Đoàn (LCĐ) Nhiệm kỳ 2022 - 2024. Thông qua hai phiên làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên chi Đoàn khóa mới và các đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

19.05.2022 25 Admin