tuyển sinh
liên thông
VỀ MIỀN DI SẢN XỨ THANH:  CHUYẾN ĐI CỦA SỰ TRẢI NGHIỆM VÀ SẺ CHIA VỀ MIỀN DI SẢN XỨ THANH: CHUYẾN ĐI CỦA SỰ TRẢI NGHIỆM VÀ SẺ CHIA

Về xứ Thanh với những địa danh chưa một lần đặt chân, với những con người chưa một lần gặp mặt nhưng vượt lên sự xa lạ, e ngại là những bước chân trải nghiệm và tấm lòng sẻ chia.

Ngày đăng: 10/26/2016 Đọc tiếp
Mr Horden-999-