tin tức
tin tức

LỊCH TRỰC PHÒNG TƯ LIỆU

LỊCH TRỰC PHÒNG TƯ LIỆU

Ban Chủ nhiệm khoa phân công cán bộ trực phòng tư liệu khoa như sau (Thực hiện từ thứ 2 - 04/04/2016)

Thời gian

Cán bộ phụ trách

Số điện thoại

Chiều thứ 3,

14:00 – 16:30

Th.S Đặng Thị Phương Anh

0916 558 556

Chiều thứ 5,

14:00 – 16:30

Th.S Hoàng Thị Hiền Lê

0982 270487

 

Đề nghị các cán bộ phụ trách thực hiện nghiêm túc việc trực phòng tư liệu theo thời gian trên đây!

Trong thời gian trực, nếu cửa phòng tư liệu không mở, sinh viên có thể gọi điện trực tiếp cho các cô giáo!

                                                         BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Publish: 4/7/2016 - Views: 1000 - Lastest update: 4/7/2016 10:18:54 PM
Related