tin tức
tin tức

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

   KHOA VIỆT NAM HỌC

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

(Áp dụng từ ngày 01/03/2016)

 

I. GIỚI THIỆU

Khoa Việt Nam học – Đại học Sư Phạm Hà Nội:

-       Tổ chức tất cả các chương trình dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài (Tiếng Việt cơ sở, Tiếng Việt nâng cao, Tiếng Việt chuyên ngành, Các chuyên đề về Việt Nam).

-       Sẵn sàng hợp tác với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến việc dạy tiếng Việt và các vấn đề về Việt Nam cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

-       Thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình dạy tiếng ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu và mục đích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

-       Có các chương trình hội trại học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam (vào dịp hè, dịp tết).

-       Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình.

-       Cử giáo viên sang nước ngoài giảng dạy, hợp tác xây dựng chương trình.

      -     Thi và cấp chứng chỉ, bằng cấp cho mọi trình độ (theo yêu cầu).

-      Hỗ trợ gia hạn visa, giới thiệu nhà ở và các dịch vụ khác cho học viên.

-     Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế, giao lưu, trao đổi học tập

 

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ HỌC PHÍ


1.    Tiếng Việt cơ sở

Chú thích: 01 giờ = 50 phút

 

Tên môn học

Loại hình lớp

Học phí 1 (trong giờ hành chính, ở trường)

Học phí 2 (ngoài giờ hành chính, ở trường)

Học phí 3 (ở nhà hoặc cơ quan của học viên)

 

Tiếng Việt A1 (120 tiết)

 

Tiếng Việt A2 (120 tiết)

 

Tiếng Việt B (120 tiết)

 

Tiếng Việt C (120 tiết)

1 người

210.000đ/giờ

230.000đ/giờ

 

 

 

 

 

= học phí 1 + 5 USD phí đi lại cho giáo viên/ 1 buổi/ 1 lớp

2-3 người

130.000đ/giờ/ người

150.000đ/giờ/ người

4-6 người

95.000đ/giờ/ người

105.000đ/giờ/ người

7-10 người

80.000đ/giờ/ người

90.000đ/giờ/ người

Từ 11 người trở lên

70.000đ/giờ/ người

80.000đ/giờ/ người


2. Tiếng Việt nâng cao, Tiếng Việt chuyên ngành

 

Tên môn học

Số tiết

Loại hình lớp

Học phí 1 (trong giờ hành chính, ở trường)

Học phí 2 (ngoài giờ hành chính, ở trường)

Học phí 3 (ở nhà hoặc cơ quan của học viên)

Tiếng Việt nâng cao (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

 

60 tiết/ 1 kĩ năng

1 người

220.000đ/giờ

230.000đ/giờ

= học phí 1 + 5 USD phí đi lại cho giáo viên/ 1 buổi/ 1 lớp

2-3 người

140.000đ/giờ/ người

150.000đ/giờ/ người

Tiếng Việt chuyên ngành *

Theo yêu cầu của học viên

4-6 người

115.000đ/giờ/ người

125.000đ/giờ/ người

7-10 người

90.000đ/giờ/ người

100.000đ/giờ/ người

Từ 11 người trở lên

80.000đ/giờ/ người

 

90.000đ/giờ/ người

 

 

* Tiêng Việt chuyên ngành gồm những học phần sau:

[1] Tiếng Việt báo chí

[2] Tiếng Việt du lịch

[3] Tiếng Việt thương mại

[4] Tiếng Việt kinh tế

[5] Tiếng Việt lịch sử

[6] Tiếng Việt về các ngành nghệ thuật

[7] Tiếng Việt văn hóa

Ngoài ra, chúng tôi có thể soạn các chuyên ngành đào tạo khác như tiếng Việt văn học, tiếng Việt toán học, tiếng Việt sinh học, tiếng Việt môi trường, tiếng Việt quảng cáo… theo yêu cầu của người học.

 

3. Các chuyên đề:

 

 

 

Tên môn học

Số tiết

Loại hình lớp

Học phí 1 (trong giờ hành chính, ở trường)

Học phí 2 (ngoài giờ hành chính, ở trường)

Học phí 3 (ở nhà hoặc cơ quan của học viên)

Chuyên đề

30 - 45 tiết / chuyên đề

1 người

250.000đ/giờ

270.000đ/giờ

= học phí 1 + 5 USD phí đi lại cho giáo viên/ 1

buổi/ 1 lớp

2-3 người

150.000đ/giờ/ người

170.000đ/giờ/ người

4-6 người

125.000đ/giờ/ người

135.000đ/giờ/ người

7-10 người

100.000đ/giờ/ người

110.000đ/giờ/ người

Từ 11 người trở lên

90.000đ/giờ/ người

100.000đ/giờ/ người


Tên các chuyên đề:

[1] Đất nước học (Những vấn đề khái quát về Việt Nam)

[2] Cơ sở văn hoá Việt Nam

[3] Lược sử Việt Nam

[4] Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam

[5] Du lịch Việt Nam

[6] Lược sử tiếng Việt

[7] Lược sử kinh tế

[8] Lược sử giáo dục

[9] Lược sử báo chí

[10] Lược sử mỹ thuật

[11] Lược sử âm nhạc

[12] Âm nhạc truyền thống Việt Nam

[13] Hội họa và điêu khắc Việt Nam

[14] Văn hóa dân gian Việt Nam

[15] Hệ thống luật pháp Việt Nam

[16] Văn hóa ẩm thực Việt Nam

[17] Trang phục truyền thống Việt Nam

[18] Kiến trúc Việt Nam

[19] Gia đình - dòng họ - làng xã Việt Nam

[20] Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam

[21] Phong tục, tập quán Việt Nam

[22] Các dân tộc Việt Nam

[23] Làng nghề truyền thống Việt Nam

[24] Hà Nội- con người, lịch sử, văn hóa

[25] Tìm hiểu về địa phương theo yêu cầu

[26] Các vấn đề về ngoại giao ở Việt Nam

[27] Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

[28] Hồi ức chiến tranh Việt Nam

[29] Văn học Việt Nam

[30] Ngôn ngữ văn hóa

[31] Lịch sử gia đình và phụ nữ Việt Nam

Ngoài ra, chúng tôi có thể soạn các chuyên ngành đào tạo khác theo yêu cầu của người học như luật đầu tư, thị trường chứng khoán, bất động sản ở Việt Nam, các vấn đề về thời sự văn học, kinh tế, chính trị,…

 

* Lưu ý:

- 01 giờ tương ứng với 50 phút. 01 buổi học tối thiểu là 03 giờ.

- Tùy theo năng lực và nhu cầu thực tế của học viên, số giờ học của mỗi trình độ có thể tăng hoặc giảm. Khoa sẽ thu học phí theo thực tế.

- Những chương trình soạn theo yêu cầu, học phí tăng thêm 20.000đ/ 1 giờ/ 1 người.

- Học viên muốn học các học phần ngoài chương trình cần được báo trước 01 tuần trước khi bắt đầu học.

- Học viên nghỉ học không báo trước tối thiểu 8 tiếng thì buổi học vẫn được tính. Học viên chỉ được nghỉ học báo trước tối đa là 25% số buổi học đã đăng kí.

4. HỆ CỬ NHÂN:

- Thời gian: 4 năm

- Hình thức: tập trung chính quy (kết hợp học riêng nhóm sinh viên nước ngoài và tham gia lớp cùng sinh viên Việt Nam)

- Được cấp bằng cử nhân Việt Nam học sau khi tốt nghiệp

- Được hỗ trợ dịch vụ làm visa sinh viên trong thời gian học tại trường

- Chương trình học: ngoài việc học các kiến thức chung, sinh viên nước ngoài hệ cử nhân sẽ được nâng cao và tăng cường các học phần về tiếng Việt như các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp tiếng Việt, các chuyên đề như Tiếng Việt văn hóa, Tiếng Việt du lịch, Tiếng Việt báo chí-truyền thông, Tiếng Việt thương mại,… Đồng thời, sinh viên sẽ học các kiến thức về Cơ sở văn hóa Việt Nam, Địa lý tự nhiên và xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Văn học Việt Nam, Văn hóa Việt Nam trong Đông Nam Á, Phong tục tập quán Việt Nam, Tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, Gia đình, dòng họ, làng xã Việt Nam, Thể chế chính trị Việt Nam, Lịch sử ngoại giao Việt Nam, Quản trị lữ hành và marketing du lịch, Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch, Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, …   

 

- Tổng học phí: 6700 USD/4 năm

 

             5. HỆ CAO HỌC:

Thời gian: 2 năm

- Hình thức: tập trung chính quy (có thể học các ngày trong tuần hoặc vào cuối tuần)

- Được cấp bằng Thạc sĩ Việt Nam học sau khi tốt nghiệp

- Chương trình học: ngoài việc được bổ trợ và nâng cao các kĩ năng Đọc, Viết khoa học, sinh viên sẽ học các học phần Phương pháp nghiên cứu khu vực học và Việt Nam học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Văn nghệ dân gian Việt Nam, Làng xã Việt Nam, Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam, Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Quá trình hình thành đô thị và văn minh đô thị Việt Nam, Quan hệ quốc tế của Việt Nam: từ truyền thống đến đương đại, Ngôn ngữ và văn hóa, Văn hóa Việt Nam giao lưu và phát triển,…

 

- Tổng học phí: 6500 USD/2 năm 

 

* Lưu ý:

    Học viên phải dự lớp đầy đủ, nghiêm túc, theo đúng quy chế dành cho sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Việt Nam học- ĐH Sư phạm Hà Nội (P103, Nhà D3 - ĐHSP HN).

ĐT: 043.7549039

Email : k.vnh@hnue.edu.vn, vietnamstudies@yahoo.com

Website : http://vns.hnue.edu.vn

Publish: 11/7/2016 - Views: 1957 - Lastest update: 11/7/2016 9:56:03 PM
Related