tin tức
tin tức

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO SỐ 2

(Về việc tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa

năm học 2020-2021)

 

Thực hiện Thông báo số 442/TB-ĐHSPHN ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp năm học 2020-2021, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, khoa Việt Nam học thông báo một số công việc như sau:

1. Hạn cuối để sinh viên nộp BCKH là 16h ngày 19/04/2021.

2. Các BCKH nộp về khoa cần có:

- Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn (bản in, làm theo mẫu đính kèm dưới đây): gửi cho Trợ lí NCKH, TS. Đỗ Phương Thảo tại phòng 103 – D3 (ĐT: 0983 080 194).

- Báo cáo tóm tắt (bản mềm): gửi về hòm thư phuongthaovnh@gmail.com. Lưu ý: Tiêu đề thư ghi rõ: Họ tên SV/nhóm SV thực hiện, lớp. Sinh viên không gửi báo cáo tóm tắt vào hòm thư trên sẽ không được chấm điểm báo cáo.

3. Khoa sẽ thành lập Hội đồng đánh giá cấp khoa, tổ chức chấm điểm và chọn một số báo cáo tốt để trình bày tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa (dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2021). Sau đó, khoa sẽ lựa chọn 02 báo cáo xuất sắc nhất để gửi tham dự cấp Trường.

Đề nghị các sinh viên tham gia NCKH nộp báo cáo đúng thể lệ và đúng thời hạn.

T/M Ban Chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa


GS.TS. Lê Huy Bắc

Chi tiết xem trong file đính kèm Thong bao SVNCKH 2020-2021 so 2.doc

Publish: 3/30/2021 - Views: 131 - Lastest update: 3/30/2021 8:53:50 PM
Related