tin tức
tin tức

HAI HỌC VIÊN HÀN QUỐC ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, hai học viên Hàn Quốc: Park Jueun và Min Go Eun đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo hướng nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ - văn hóa, các học viên đã chọn những hiện tượng ngôn ngữ gần gũi trong tiếng mẹ đẻ của mình để so sánh với tiếng Việt: so sánh từ chỉ số qua thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt và tiếng Hàn (do học viên Park Jueun thực hiện ); nhóm từ chỉ thời tiết trong tiếng Việt và tiếng Hàn (do học viên Miu Go Eun thực hiện). Cả hai luận văn đều được hội đồng đánh giá cao bởi quá trình khảo sát công phu, tỉ mỉ và những phát hiện thú vị về ngôn ngữ, văn hóa hai nước.  Các công trình nghiên cứu đã thể hiện tâm huyết, tình yêu đối với ngôn ngữ - văn hóa của các bạn bởi viết luận văn hoàn toàn bằng tiếng Việt với người nước ngoài là công việc không hề đơn giản. Những luận văn này chính là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho những người đang theo học tiếng Việt, tiếng Hàn ở trình độ nâng cao và góp phần nghiên cứu đối chiếu giữa tiếng Hàn  và tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ văn hóa.


Dưới đây là một vài hình ảnh sau lễ bảo vệ: 

Publish: 1/3/2021 - Views: 224 - Lastest update: 1/3/2021 12:53:29 AM
Related