tin tức
tin tức

Thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Văn phòng Khoa Việt Nam học - HNUE xin trân trọng thông báo tới các thầy cô và các em sinh viên thời khoá biểu các học phần chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Lịch học chuyên ngành K67 2020 TKB K 67 28.12 Van.pdf

Lịch học chuyên ngành K68 2020 TKB K 68 28.12 Van.pdf

Lịch học chuyên ngành K69 2020 TKB K 69 28.12 Van.pdf

Lịch học chuyên ngành K70 2020 TKB K70 28.12 Van.pdf

Thời khoá biểu môn chung của Trường xem tại facebook Việt Nam học - HNUE

Publish: 12/28/2020 - Views: 606 - Lastest update: 12/28/2020 12:19:14 PM
Related