tin tức
tin tức

THÔNG BÁO SỐ 1 Về kế hoạch tổ chức hoạt động SVNCKH năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HN

KHOA VIỆT NAM HỌC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO SỐ 1

(Về kế hoạch tổ chức hoạt động SVNCKH năm học 2020 - 2021)

 

Kính gửi:

- Các Tổ bộ môn

- Toàn thể sinh viên khoa Việt Nam học

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 và thực hiện công văn số 442/ TB-ĐHSPHN về kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và thúc đẩy công tác này đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Khoa xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

1. Kế hoạch dự kiến triển khai

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

01/12/2020 – 30/12/2020

- Các Tổ bộ môn tổ chức giới thiệu các đề tài, các hướng nghiên cứu cho SV.

- SV lựa chọn, đăng kí thực hiện đề tài dưới dạng cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu theo 2 cách:

+ Theo các hướng nghiên cứu mà các Tổ bộ môn gợi ý

+ Tự đề xuất đề tài

- Trường hợp SV/ nhóm SV chọn đề tài theo hướng nghiên cứu mà Tổ bộ môn đề xuất thì cần gửi kèm 01 Bản thuyết minh giới thiệu sơ lược hướng triển khai và cách thức tiến hành (theo Mẫu 01). Tổ bộ môn căn cứ vào các Bản thuyết minh này sẽ chọn ra 1 nhóm xuất sắc nhất để thực hiện đề tài đó.

- Trường hợp SV/ nhóm SV tự đề xuất đề tài có thể chủ động liên hệ với GVHD. Nếu được GVHD chấp nhận, khoa sẽ phân công theo nguyện vọng.

02/01/2021 – 15/01/2021

- Hội đồng KH khoa tổ chức xét chọn đề tài, phân công giáo viên hướng dẫn. Gửi Danh mục các đề tài nghiên cứu (tên đề tài, tác giả, cán bộ hướng dẫn) lên Trường trước ngày 15/01/2021.

- Khoa tổ chức 1 buổi Tọa đàm KH nhằm giới thiệu về “Các hướng nghiên cứu mới của Khoa học Xã hội hiện nay” cho toàn thể giảng viên, sinh viên và học viên CH của khoa. Dự kiến: Tuần đầu tháng 1/2021.

 

15/01/2021 – 30/03/2021

Sinh viên thực hiện nghiên cứu và viết BCKH

 

30/3/2021

Sinh viên nộp BCKH về khoa

 

01/04/2021 – 08/4/2021

Hội đồng KH khoa tổ chức chấm đánh giá BCKH của SV

 

08/4/2021 – 15/4/2021

Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp khoa

 

2 Triển khai kế hoạch

2.1. Ban cán sự lớp

- Thông báo Kế hoạch này đến toàn thể sinh viên trong chi đoàn/ lớp.

- Cán bộ lớp tổ chức cho các SV đăng kí, tập hợp lại theo mẫu đính kèm và gửi danh sách cuối cùng dưới dạng file mềm cho Trợ lí NCKH, TS. Đỗ Phương Thảo qua email: phuongthaovnh@gmail.com (SĐT: 0983.080194) trước 16h ngày 08/01/2020.

2.2. Sinh viên

Căn cứ Kế hoạch trên đây, chủ động tiến hành các công việc theo thời gian quy định.

2.3. BCH Liên chi đoàn

         Có trách nhiệm phối hợp triển khai và tổ chức kế hoạch trên.

2.4. Một số lưu ý về quyền lợi của sinh viên khi làm BCKH, như sau:

- Về cộng điểm: Các BCKH đạt từ 7 – 8.5 điểm được cộng 1 điểm; từ 9 – 10 điểm được cộng 2 điểm vào điểm thi kết thúc của học phần gần với đề tài BCKH nhất. Những BCKH thực hiện theo nhóm: số điểm cộng sẽ chia đều cho số thành viên trong nhóm.

- Về khen thưởng: Những BCKH đạt chất lượng tốt sẽ được chọn trình bày ở cấp khoa, cấp trường và được nhận Giấy khen/ Giấy Chứng nhận của Khoa, của Trường về thành tích NCKH trong năm học 2020 – 2021.

- Về kinh phí thực hiện đề tài: Những BCKH đạt chất lượng tốt, được chọn trình bày ở cấp khoa, cấp trường sẽ được khoa hỗ trợ kinh phí thực hiện theo Quy định.

 

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

TM Ban Chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

 (Đã kí)

 GS.TS Lê Huy Bắc

 

 Biểu mẫu Thong bao SVNCKH 2020-2021 so 1.doc 

Publish: 12/26/2020 - Views: 333 - Lastest update: 12/26/2020 1:47:58 PM
Related