tin tức
tin tức

THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA VIỆT NAM HỌC

Kính gửi Quý Thầy, Cô

Kính gửi Quý Đại biểu

Kính gửi các anh chị cựu sinh viên, các em sinh viên khoa Việt Nam học

Ban chủ nhiệm khoa Việt Nam học trân trọng gửi tới quý vị thông tin về hoạt động Hội thảo khoa học và chương trình Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam học ngày nay” (Vietnamese Studies Today)

- Thời gian, địa điểm tổ chức: từ 8h00 đến 11h15 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại phòng họp số 1, tầng 2, toà nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chương trình hội thảo:

Thời gian

Nội dung chương trình

8h00 – 8h30

Đón tiếp đại biểu

8h30 – 8h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình làm việc

ThS. Cao Hoàng Hà

8h40 - 8h50

Đề dẫn khai mạc hội thảo

GS.TS. Lê Huy Bắc

8h50 – 9h00

Tham luận 1: Khái niệm liên ngành trong nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học: Từ lí luận đến thực tiễn

PGS.TS. Nguyễn Chí Hòa

9h00 – 9h10

Tham luận 2: Sự đáp ứng của Chương trình đào tao cử nhân ngành Việt Nam học với tiêu chuẩn đầu ra và vị trí việc làm trong thực tiễn giáo dục giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2020-2030

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, TS. Phạm Thị Hà, TS. Hà Đăng Việt

9h10 – 9h40

Thảo luận – Phát biểu của Đại biểu tham dự

9h40 – 10h00

Tiệc trà

10h00 – 10h10

Tham luận 3: Tiểu luận về cấu trúc gia đình trong thời kỳ cận đại Việt Nam: Phân tích tài liệu chúc thư của họ Trương Công, thôn Phương Bản, Hà Tây cũ

TS. Ueda Shinya

10h10 – 10h20

Tham luận 4: Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam trong nghiên cứu và đào tạo ngành Việt Nam học

TS.Nguyễn Đình Lâm, TS.Nguyễn Trường Sơn

10h20 – 10h30

Ý kiến trao đổi: Bản sắc dân tộc và tính hiện đại, tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam – Từ đường lối đến thực tiễn

PGS.TS. Lê Quang Hưng

Ý kiến trao đổi: Changes in people’s perception about LGBT in contemporary Vietnamese society: From forbidden, shy to open-hearted and straight forward- Case study on Bui Anh Tan’novels

TS. Nguyễn Thị Quốc Minh

10h30 – 11h00

Thảo luận – Phát biểu của Đại biểu tham dự

11h00 – 11h15

Phát biểu của Ban tổ chức- Bế mạc Hội thảo

 

2. Lễ mittinh kỉ niệm 15 năm thành lập Khoa Việt Nam học

- Thời gian, địa điểm tổ chức: từ 8h30 Thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường 11/10 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chương trình buổi lễ:

Thời gian

Nội dung chương trình

7h30 – 8h30

Đón tiếp đại biểu

8h30 – 9h00

Văn nghệ chào mừng

9h00 - 9h10

Chào cờ; Tuyên bố lí do; Giới thiệu đại biểu

9h10 – 9h25

Diễn văn kỉ niệm

9h25 – 9h40

Khen thưởng

9h40 – 9h50

Phát biểu của lãnh đạo cấp trên

9h50 – 10h10

Phát biểu của các thế hệ thầy, trò

10h10 – 10h20

Bế mạc

10h20 – 11h00

Chụp ảnh lưu niệm

11h00 – 13h00

Tiệc chiêu đãi


Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý đại biểu và các anh chị cựu sinh viên, các em sinh viên khoa Việt Nam học tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Trưởng khoa Việt Nam học

GS. TS. Lê Huy Bắc

Publish: 12/16/2020 - Views: 110 - Lastest update: 12/16/2020 11:59:45 AM
Related