tin tức
tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA VIỆT NAM HỌC

Kính thưa Quý vị đại biểu và khách quý!
Thưa các em cựu học viên, sinh viên thân mến!
Do lí do khách quan, địa điểm tổ chức Lễ kỉ niệm chuyển sang HỘI TRƯỜNG 11/10 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI.
Trân trọng kính báo và kính mong Quý vị đại biểu, khách quý, các em cựu học viên, sinh viên thông cảm cho sự thay đổi này.
Trân trọng kính báo!

Trưởng khoa
GS.TS. Lê Huy Bắc

Publish: 12/14/2020 - Views: 86 - Lastest update: 12/14/2020 11:15:31 PM
Related