tin tức
tin tức

Thời khoá biểu và danh sách lớp K70

Thừa lệnh Ban chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, Văn phòng Khoa Việt Nam học, các Cố vấn học tập trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên K70 thuộc 2 ngành Việt Nam học và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 cùng danh sách học ngoại ngữ.

Nội dung chi tiết các em sinh viên xem trong các file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc theo địa chỉ: 

- Văn phòng Khoa, phòng 104 nhà D3. ThS. Trần Bích Vân: 0945823307

- Cố vấn học tập, TS. Trần Văn Kiên: zalo 0904898842, email: trankienedu@gmail.com; fb: https://www.facebook.com/vankien.tran.7/

DS TKB -70 MÔN CHUNG MỚI.pdf

DS ngoai ngu K70A VNH.pdf

DS ngoai ngu K70B VNH.pdf

DS ngoai ngu K70 C QT DV LH...pdf

DS ngoai ngu K70 D QT DV LH...pdf

TS. Trần Văn Kiên, Cố vấn học tập

Publish: 10/23/2020 - Views: 597 - Lastest update: 10/23/2020 3:11:43 PM
Related