tin tức
tin tức

Thông báo tổ chức hội thảo khoa học quốc tế : Việt Nam học ngày nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số: 1769 /TB-ĐHSPHN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam học ngày nay”

                   

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam học ngày nay” (Vietnamese Studies Today) gồm có những nội dung sau:

1. Mục đích

Nhằm mở rộng việc hợp tác trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy, đặc biệt hướng đến việc quảng bá hình ảnh và mã ngành đào tạo Việt Nam học ra khu vực và trên thế giới, thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Việt Nam học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2005-2020), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Việt Nam học ngày nay”. Hội thảo tạo diễn đàn chia sẻ các nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tiễn trong nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay... Thông qua đó, Hội thảo đề xuất những định hướng trong nghiên cứu cũng như giảng dạy Việt Nam học trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

2. Chủ đề viết bài

Bài viết tham gia hội thảo có thể đề cập tới một số vấn đề sau đây:

* Các vấn đề về nghiên cứu Việt Nam học hiện nay:

- Những lí thuyết mới trong nghiên cứu Việt Nam học

- Tình hình nghiên cứu Việt Nam học hiện nay ở trong nước và trên thế giới, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu mới về Việt Nam từ góc độ liên ngành: lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học, nhân học…

- Việc ứng dụng những nghiên cứu về Việt Nam học vào giải quyết các vấn đề cấp thiết của thực tiễn cuộc sống trong cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa.

* Các vấn đề về giảng dạy Việt Nam học hiện nay:

- Các lí thuyết được áp dụng trong giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt cho người nước ngoài hiện nay.

- Tình hình giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt cho người nước ngoài hiện nay.

- Những đề xuất về việc đổi mới giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt cho người nước ngoài trong nước và trên thế giới.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

5. Thể lệ và thời gian gửi bài:

5.1. Thể lệ tóm tắt và bài viết

- Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

- Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt không quá 300 từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt về tác giả (không quá 100 từ).

- Bản toàn văn của bài viết gồm 4000 đến 7000 từ; và tuân thủ nghiêm ngặt các định dạng trong văn bản mẫu kèm theo. Nội dung bài viết cần có: tóm tắt, mở đầu, nội dung (phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, thảo luận), kết luận, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo.

- Bài viết sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, giãn cách dòng Single

- Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần)

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A, B, C theo họ (theo định dạng của APA 6th edition) đối với bài tiếng Anh, theo thứ tự A, B, C theo tên (đối với bài tiếng Việt). Đối với các tài liệu phỏng vấn, đề nghị chú thích ở footnote ghi rõ địa điểm và thời gian thực hiện.

- Bài viết toàn văn sẽ được các nhà khoa học quốc tế và trong nước có uy tín phản biện.

5.2. Công bố của Hội thảo

- Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng trên Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (có chỉ số ISBN, và được tính trong điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh theo Điều 11, Khoản 1, Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ).

5.3. Thời gian gửi bài

- Gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 30/03/2020

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 30/04/2020

- Gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 15/08/2020

- Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu: 15/09/2020

- Gửi bản báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa theo góp ý phản biện: trước ngày 30/09/2020

5.4. Địa chỉ gửi bài viết

Bài viết tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ email: hoithao_ncgd_vnh@hnue.edu.vn

6. Kinh phí hội thảo

- Các nhà khoa học tham gia Hội thảo tự túc kinh phí đi lại và ăn ở.

- Hội thảo hỗ trợ một phần tiền ăn, ở đối với các nhà khoa học quốc tế.

7. Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ TS. Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Chủ nhiệm khoa Việt Nam học, số ĐT: 0912598119; hoặc theo địa chỉ email của Ban tổ chức.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, quý thầy cô, các bạn học viên cao học, nghiên cứu sinh viết bài và tham gia Hội thảo.    

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan, tổ chức và các nhà khoa học;

- Lưu: VT, KHCN.

 

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

Thông báo hội thảo (bản tiếng Việt) Thông báo hội thảo TV.pdf

Thông báo hội thảo (bản tiếng Anh) Thông báo hội thảo TA.pdf

Mẫu đơn đăng ký tham dự hội thảo và quy cách văn bản TB Hoi thao so 1_ tieng Viet.docx

 


 

Publish: 2/26/2020 - Views: 677 - Lastest update: 2/26/2020 3:32:39 PM
Related