tin tức
tin tức

Thông báo số 2 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc hoãn lịch học đến ngày 17/2/2020

Nhà Trường quyết định toàn bộ sinh viên, học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 16/2/2020 và sẽ đi học trở lại từ ngày 17/2/2020.

Công văn chính thức xin xem tại https://hnue.edu.vn/Tintuc-Sukien/Trangtintonghop/tabid/260/Category/6/News/8263/ThongbaoveviecluithoigianhocdodichbenhviemduonghohapcapdochungmoicuavirutCo-ro-nagayra.aspx

Kính báo

Publish: 2/6/2020 - Views: 469 - Lastest update: 2/6/2020 5:05:43 PM
Related