tin tức
tin tức

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Văn phòng Khoa Việt Nam học trân trọng thông tin đến các thầy cô và các em sinh viên Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Các em sinh viên lưu ý lịch đăng ký môn học trên hệ thống website Trường.

Thời khóa biểu K66 TKB KI 2(2019-2020) K66 Ban doc Chuan.pdf

Thời khóa biểu K67 TKB KI 2(2019-2020) K67 ban ngang Chuan.pdf

Thời khóa biểu K68 TKB KI 2(2019-2020) K68 ban ngang Chuan.pdf

Thời khóa biểu K69 TKB KI 2(2019-2020) K69 ban ngang Chuan.pdf

ThS. Trần Bích Vân

Publish: 12/11/2019 - Views: 262 - Lastest update: 12/11/2019 8:40:45 PM
Related