tin tức
tin tức

Thông báo triển khai các hoạt động khoa học theo công văn Trường

Kính gửi các thầy cô và các bạn học viên sau đại học, các em sinh viên Khoa Việt Nam học các công văn triển khai hoạt động khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1. Công văn số 278/ĐHSPHN-KHCN về việc mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về "Kinh tế, phát triển và bền vững" do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Thời hạn nhận tóm tắt ngày 30/6/209, ngôn ngữ sử dụng viết bài : Tiếng Anh, hội thảo có thu phí đăng bài do Nxb Springer xuất bản và phí tham dự hội thảo. Chinh tiết xin xem tại : 278_DHSPHN_KHCN.pdf

2. Công văn số 279/ĐHSPHN-KHCN về việc tham gia cuộc thi quốc tế về học tập phục vụ cộng đồng/ giáo dục STEM kết nối cộng đồng do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên, học viên dưới 30 tuổi. Phần thưởng cao nhất là 1 chuyến thăm Ai-Len trong 6 ngày. Chi tiết xin xem tại : 279_DHSPHN_KHCN.pdf

Trân trọng.

Publish: 5/30/2019 - Views: 403 - Lastest update: 5/30/2019 5:04:03 PM
Related