tin tức
tin tức

THÔNG BÁO LỊCH HỌC DỰ KIẾN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018 - 2019

Văn phòng Khoa Việt Nam học kính gửi các em sinh viên Khoa Việt Nam học và các thầy cô lịch học dự kiến cho học kỳ 3 năm học 2018 - 2019.

Trên cơ sở lịch dự kiến này các em sinh viên tiếp tục đăng ký lớp học theo quy định của nhà trường. Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký, văn phòng Khoa sẽ thông báo lịch học chính thức.

Lịch học chi tiết xin xem tại :  TKB K66 KÌ 3 (2018-2019)Ngay 23.5 .pdf

TKB K67 KÌ 3 (2018-2019)Ngay 23.5 .pdf

TKB K68KÌ 3 (2018-2019)Ngay 23.5 .pdf

Trân trọng cảm ơn.

Publish: 5/26/2019 - Views: 577 - Lastest update: 5/26/2019 8:31:11 PM
Related