tin tức
tin tức

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2019 VỀ QUẢN TRỊ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Để góp phần thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, tham mưu, tư vấn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược của Ngành, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2019 với chủ đề: "Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục" (School governance in the context of education innovation).

Kính gửi các thầy cô, các anh chị học viên sau đại học và các em sinh viên quan tâm đến chủ đề hội thảo năm nay.

Toàn văn thông báo xin xem chi tiết tại đây: 258_DHSPHN_KHCN (1).pdf

Publish: 5/18/2019 - Views: 320 - Lastest update: 5/18/2019 8:59:09 AM
Related