tin tức
tin tức

Thông báo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện nước

Thừa lệnh BCN Khoa, chúng tôi trân trọng gửi tới các thầy cô và toàn thể các em sinh viên Việt Nam học các quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019:

- Quy định về việc Quy đổi Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương 238_DHSPHN_DT.pdf

- Quy định về thực hành tiết kiệm điện nước trong công sở 218_DHSPHN_QT.pdf

Publish: 5/9/2019 - Views: 245 - Lastest update: 5/9/2019 2:22:02 AM
Related