tin tức
tin tức

Thông tin học bổng Nhật Bản

Theo tin tức từ TS. Đỗ Thị Kim Cương, cán bộ phụ trách hoạt động quan hệ quốc tế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi xin giới thiệu tới các em sinh viên Khoa Việt Nam học thông tin học bổng Nhật Bản năm 2019. Mật khẩu truy cập vào file excel để tìm hiểu các mẫu giấy tờ là ocha2019

Nội dung cụ thể xin xem văn bản 20190131 Pamphlet for the Summer Program 2019.pdfNomination Sheet for the Summer Program 2019.xlsx

Publish: 4/2/2019 - Views: 398 - Lastest update: 4/2/2019 8:30:51 PM
Related