tin tức
tin tức

THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

Thừa lệnh Ban chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, Ban tổ chức (BTC) hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 trân trọng gửi đến các thầy cô hướng dẫn NCKH sinh viên và toàn thể các em sinh viên đã đăng ký NCKH kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp báo cáo toàn văn từ ngày 26.03.2019 đến hết ngày 15.04.2019 tại Văn phòng Khoa. Sinh viên trực tiếp nộp báo cáo theo mẫu và ký vào biên bản. File mềm toàn văn báo cáo gửi về địa chỉ mail : kientv@hnue.edu.vn. Tiêu đề mail xin ghi rõ họ tên sinh viên_Lớp, Khóa_BCKHSV 2019

Ví dụ: NGUYENNGOCVU_LOPB.K67_BCKHSV 2019

Danh sách sinh viên đăng ký NCKH và phân công cán bộ hướng dẫn DANH SÁCH PHÂN CÔNG CBHD NCKHSV 25.03.2019.docx

2. Thời gian gửi báo cáo tới các thầy cô phản biện ngày 16.04.2019. Các thầy cô phản biện gửi lại BTC thông tin kết quả đánh giá báo cáo của sinh viên trong ngày 21.04.2019 để BTC kịp thời thông báo cho sinh viên chuẩn bị các phần trình bày tại hội nghị.

3. Hướng dẫn cụ thể về quy cách văn bản trình bày báo cáo như trong văn bản sau đây. Kính đề nghị các thầy cô hướng dẫn lưu ý cho sinh viên làm báo cáo tóm tắt theo mẫu bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Công văn chỉ đạo số 585_TB_DHSPHN_KHCN.pdf

4. Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến 8h – 12h ngày 23.04.2019 tại nhà D3

Đến hết ngày 15.04.2019, Ban tổ chức không tiếp nhận báo cáo. Ban tổ chức không tiếp nhận email, điện thoại liên hệ cá nhân sau khung thời gian trên đây. Kính đề nghị các thầy cô và các em sinh viên sắp xếp thời gian để hoàn thiện sản phẩm.

T/M BTC

TS. Trần Văn Kiên

Publish: 4/8/2019 - Views: 688 - Lastest update: 4/8/2019 5:51:07 PM
Related