tin tức
tin tức

THÔNG BÁO LẦN 1 HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

--- O0O ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

--- O0O ---

 

THÔNG BÁO

(Về hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) năm học 2018 - 2019)

 

Kính gửi:        Các chi đoàn khóa 65, 66, 67, 68 hệ chính quy

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2019 và thúc đẩy công tác này đạt đúng tiến độ và có hiệu quả cao, Khoa đề nghị các chi đoàn thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Triển khai đến tất cả các sinh viên trong chi đoàn về nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học thường niên – một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sinh viên. Dự kiến các bước tiến hành của hoạt động SVNCKH năm học này:

- Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019: Đăng kí đề tài, GV hướng dẫn

- Từ 15/1/2019 đến 25/1/2019: Xét duyệt nguyện vọng, phân công GVHD, nhận GVHD (Những sinh viên đăng kí sớm và liên hệ với GVHD sớm sẽ được chấp thuận để tiến hành thực hiện ngay)

- Từ 25/1/2019 đến 25/3/2019: Viết và hoàn thành BCKH, nộp file mềm và bản cứng cho TS.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

- Đầu tháng 4/2019: Tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp khoa

2. Tổ chức đăng kí chuyên ngành, đề tài và giáo viên hướng dẫn:

- Mỗi sinh viên được đăng kí tối đa 02 nguyện vọng (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên).

- Sinh viên có quyền thành lập và đăng kí theo nhóm, nhóm tối đa 03 SV

- Cán bộ lớp tổ chức cho các sinh viên đăng kí, tập hợp lại theo mẫu đính kèm và gửi danh sách cuối cùng (gồm bản cứng, file mềm) cho TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh qua email: myhanhvnh@gmail.com, sdt 0936121816) trước 16h ngày 20/1/2018. Lưu ý, các sinh viên đăng kí sớm thì cán bộ lớp liên hệ TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ngay để sắp xếp GVHD và tiến hành làm báo cáo khoa học.

3. Phổ biến đến các sinh viên một số Quy định về quyền lợi của sinh viên khi làm BCKH, như sau:

- Quy định về cộng điểm: Các BCKH đạt từ 7 – 8.5 điểm được cộng 1 điểm; từ 9 – 10 điểm được cộng 2 điểm vào điểm thi kết thúc của học phần gần gũi với đề tài BCKH.

- Quy định về khen thưởng: Những BCKH đạt chất lượng tốt sẽ được chọn trình bày ở cấp Khoa và được nhận Giấy Chứng nhận của Khoa về thành tích NCKH trong năm học 2018 – 2019. Đặc biệt, những báo cáo được chọn sẽ có cơ hội dự thi ở cấp cao hơn (cấp Trường, cấp Bộ) và được nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị từ Khoa, từ các giảng viên trong và ngoài trường.

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2019

BCN khoa Việt Nam học                                                            Kí thay trợ lý NCKH

                                                                                           TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Mẫu: BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LÀM BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

 LỚP : …………………………

 

STT

Họ tên sinh viên

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Ghi chú

 

 

 

 

 

1.

 

- Tên đề tài: …

- Tên đề tài: …

 

 

 

- Tên GVHD: …

- Tên GVHD: …

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Tên đề tài có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi trong quá trình làm BCKH.

 

 

Publish: 1/14/2019 - Views: 466 - Lastest update: 1/14/2019 9:31:01 AM
Related