tin tức
tin tức

THÔNG BÁO VIỆC NGHỈ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH TRONG THÁNG 1.2019

Văn phòng Khoa Việt Nam học, thừa lệnh của BCN Khoa, thông báo đến các em sinh viên về việc nghỉ học các lớp tiếng Anh trong thời gian từ ngày 8.1.2019 đến ngày 28.1.2019. Mọi chi tiết xem trong công văn 07_DHSPHN_DT.pdf

Kính báo.

Publish: 1/8/2019 - Views: 352 - Lastest update: 1/8/2019 2:38:06 PM
Related