tin tức
tin tức

Thông báo về lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Văn phòng Khoa Việt Nam học xin thông tin tới các em sinh viên và các thầy cô lịch thi kết thúc các học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

1. Công văn về thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 của Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 642_DHSPHN_DT (1).pdf

2. Lịch thi các môn chung LICH_THI_HK1-2018-2019_mon_chung_xlsx.pdf

3. Lịch thi các môn chuyên ngành Lich thi HP HK1-2018-2019- Khoa VNH.pdf

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Khoa Việt Nam học, cán bộ phụ trách : ThS. Trần Thị Bích Vân, P.103 nhà D3, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Publish: 12/6/2018 - Views: 384 - Lastest update: 12/6/2018 6:30:49 PM
Related