tin tức
tin tức

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2018-2019 (new)

     Trên cơ sở tổng hợp nguyện vọng của sinh viên các khóa khi đăng ký nội dung rèn luyện nghiệp vụ năm học 2018-2019, Trợ lý Nghiệp vụ của Khoa đã hoàn thành danh sách đăng ký các nghiệp vụ bao gồm : 

     Danh sách sinh viên tham gia rèn luyện Nghiệp vụ Văn hóa DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA NĂM 2018.docx

     Danh sách sinh viên tham gia rèn luyện Nghiệp vụ Du lịch DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ DU LỊCH NĂM 2018.docx

     Danh sách sinh viên tham gia rèn luyện Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG NĂM 2018.docx

     Danh sách sinh viên chưa đăng ký, chưa rõ nội dung nghiệp vụ DANH SÁCH CHƯA ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ NÀO 2018.docx

    Các em sinh viên kiểm tra danh sách và nguyện vọng của cá nhân, nếu có sai sót thì liên hệ với thầy cô Trợ lý nghiệp vụ để chỉnh sửa.

    Trong quá trình tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ, đối với các trường hợp đăng ký cá nhân, các Thầy cô giảng viên sẽ xem xét điều chỉnh để xây dựng nhóm nghiệp vụ phù hợp với quy định của Khoa Việt Nam học đã ban hành.

    Mọi chi tiết về công tác tổ chức liên hệ với TS. Trần Văn Kiên, Trợ lý nghiệp vụ

    Mọi chi tiết về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên hệ với TS. Hà Đăng Việt (Trưởng bộ môn Văn hóa), TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Trưởng bộ môn Ngôn ngữ - Truyền thông), TS. Đặng Thị Phương Anh (Trưởng bộ môn Du lịch) hoặc các thầy cô giảng viên thuộc các Tổ chuyên môn đã được phân công hướng dẫn các nhóm nghiệp vụ.

    Trân trọng thông báo tới các thầy cô và các em sinh viên Việt Nam học.

Trợ lý nghiệp vụ.

Publish: 11/13/2018 - Views: 401 - Lastest update: 11/13/2018 9:24:39 PM
Related