tin tức
tin tức

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

Ban chủ nhiệm Khoa Việt Nam học đã thông qua kế hoạch tổ chức Tuần rèn luyện nghiệp vụ (RLNV) năm học 2018 - 2019 như sau :

1. Công tác tổ chức chung

- Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sẽ được thực hiện thông qua việc :

1) Học tập 05 tiết lý thuyết về nghiệp vụ (25 sinh viên/ lớp);

2) Thực hiện xây dựng một tác phẩm báo chí – truyền thông, du lịch hoặc thực hành văn hóa đương đại cụ thể dưới sự tổ chức của nhóm trưởng và sự cố vấn của các thầy cô giảng viên, các anh chị cựu sinh viên và các chuyên gia khách mời. Khuyến khích sinh viên liên hệ với các chuyên gia, các nhà báo, nhà truyền thông chuyên nghiệp để học hỏi.

- Sinh viên lập các nhóm theo liên khóa. Các anh chị năm thứ ba và thứ tư là hạt nhân để tổ chức các nhóm rèn luyện nghiệp vụ. Mỗi nhóm từ 8 đến 10 sinh viên.

- Các thầy cô giảng viên thuộc các tổ chuyên môn sẽ giữ vai trò cố vấn chuyên môn cho các nhóm. Mỗi nhóm sẽ được phân công các giảng viên theo dõi và hướng dẫn chuyên môn trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ. Danh sách các giảng viên cố vấn sẽ được thông tin sau khi các nhóm nộp danh sách thành viên về cho Trợ lý Nghiệp vụ.

2. Lịch trình hoạt động RLNV

- Ngày 01.11, Trợ lý nghiệp vụ và các thầy cô Cố vấn học tập thông tin đến sinh viên kế hoạch RLNV năm học 2018 - 2019 bao gồm các nội dung rèn luyện nghiệp vụ và phương thức thực hiện. Sinh viên đăng ký chuyên ngành sẽ tham gia rèn luyện nghiệp vụ và nộp lại ngay cho Trợ lý Nghiệp vụ để lên danh sách lớp học.

- Từ ngày 2.11 - 5.11, sinh viên lựa chọn chuyên ngành và hình thành các nhóm. Mỗi nhóm bầu nhóm trưởng và nhóm trưởng gửi danh sách về Trợ lý nghiệp vụ qua email.

- Ngày 6.11, các nhóm xác định loại hình sản phẩm, chủ đề dự kiến và thông báo cho Trợ lý nghiệp vụ qua email. Phân công giảng viên làm cố vấn cho các nhóm sinh viên.

- Tuần từ 6 đến 15.11, các nhóm thực hiện sản phẩm nghiệp vụ dưới sự hỗ trợ chuyên môn của thầy cô giảng viên và chuyên gia mời.

- Ngày 14, 15 các lớp nghiệp vụ học tập trung (mỗi lớp học 1 buổi 5 tiết bắt buộc trên lớp) theo chuyên ngành đăng ký.

-  Chuyên ngành Du lịch,

-  Chuyên ngành Văn hóa,

-  Chuyên ngành Báo chí – Truyền thông.

- Các nhóm hoàn thiện và nộp sản phẩm của đợt RLNV

- Ngày 16.11, tổ chức đánh giá kết quả của đợt RLNV (chấm sản phẩm theo chuyên ngành)

- Ngày 19.11, tổng kết và trao giải RLNV năm học 2018-2019.

Trợ lý Nghiệp vụ

Nội dung chi tiết về các nghiệp vụ xin xem file đính kèm Kế hoạch tổ chức Tuần TLNV năm học 2018-2019_Officiel.doc

 

Publish: 11/2/2018 - Views: 459 - Lastest update: 11/2/2018 9:56:34 AM
Related