tin tức
tin tức

Danh sách tổng hợp đăng ký các nội dung nghiệp vụ - Tuần rèn luyện nghiệp vụ năm học 2017-2018

Kính gửi các thầy cô và thân gửi các bạn sinh viên Việt Nam học danh sách tổng hợp đăng ký tham gia các nội dung rèn luyện nghiệp vụ năm học 2017-2018 theo file đính kèm sau đây.

1. Danh sách đăng ký Nghiệp vụ Văn hóa, 100 sinh viên Danh sach RLNV tong hop 2017-2018 - Văn hóa.docx

2. Danh sách đăng ký Nghiệp vụ Báo chí, 53 sinh viên Danh sach RLNV tong hop 2017-2018 - Báo chí.docx

3. Danh sách đăng ký Nghiệp vụ Thuyết trình, 41 sinh viên Danh sach RLNV tong hop 2017-2018 - Thuyết trình.docx

4. Danh sách đăng ký nghiệp vụ Du lịch, 62 sinh viên Danh sach RLNV tong hop 2017-2018 - Du lịch.docx

Người tổng hợp danh sách : ThS. Trần Đăng Hiếu

Trợ lý Nghiệp vụ

Publish: 11/9/2017 - Views: 814 - Lastest update: 11/9/2017 3:48:45 AM
Related