tin tức
tin tức

Thông báo về kế hoạch tổ chức "Tuần rèn luyện nghiệp vụ" năm học 2017-2018 (mới cập nhật)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

==o0o==

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

==o0o==

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ

NĂM HỌC 2017- 2018

 

Kính gửi:         - Các tổ chuyên môn và TS Phạm Thị Mai Hương

- Toàn thể sinh viên khoa Việt Nam học

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của khoa Việt Nam học và của trường ĐHSP Hà Nội, nhằm tạo một không khí thi đua sôi nổi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện thực tế các nghiệp vụ sau khi tốt nghiệp, khoa Việt Nam học tổ chức tuần Rèn luyện Nghiệp vụ Việt Nam học với các nội dung cụ thể như sau :

 

PHẦN I:  BAN TỔ CHỨC

1. Ban chủ nhiệm khoa

2.Các Trưởng tiểu ban, gồm :

TS. Hà Đăng Việt: Nghiệp vụ Văn hoá,                             SĐT: 0904.131.319

TS. Phạm Mai Hương: Nghiệp vụ Báo chí                         SĐT: 0904.666.419

TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Nghiệp vụ Thuyết trình     SĐT: 0983.386.839

NCS. Trần Hồng Nhung: Nghiệp vụ Du lịch                      SĐT: 0912.795.953

3. Trợ lý nghiệp vụ: NCS. Trần Đăng Hiếu                        SĐT: 0903.298.729

 

PHẦN II: THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Từ 23/10-29/10: Họp BTC, lập kế hoạch tổ chức.

2. Từ 30/10 đến 05/11: Sinh viên đăng ký nghiệp vụ sẽ rèn luyện, trưởng các tiểu ban tổ chức gặp sinh viên giải đáp về cách thức tổ chức.

3. Từ 06/11 đến 10/11: Sinh viên tự rèn luyện để chuẩn bị tham dự kỳ thi.

4. Tuần từ 13/11 đến 19/11:

4.1. Hướng dẫn nghiệp vụ cho sinh viên:

- Thời gian: Ngày 14, 15, 16/11/2017 (Thứ 3 đến thứ 5; Tuần RLNV được tính từ ngày 14/11 đến hết ngày 20/11)

- Hình thức: Giảng viên tổ chức hoạt động dạy học và rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên

- Lưu ý: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ do trưởng các tiểu ban thông báo sau.

4.2. Thi nghiệp vụ:

- Thời gian: Ngày 17/11/2017 (Thứ 6)

- Hình thức tổ chức: Sinh viên đăng kí rèn luyện nghiệp vụ nào sẽ thi nghiệp vụ đấy.

- Lưu ý: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ do trưởng các tiểu ban thông báo sau.

5. Tổng kết và trao giải: Việc tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào sáng 20/11, trong Lễ mít tinh kỉ niệm ngày 20/11 của Khoa.

 

PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trợ lý nghiệp vụ:

- Thông báo kế hoạch đến các trưởng tiểu ban và toàn thể sinh viên (Trước 29/10/2017).

- Thu danh sách đăng kí của sinh viên và phân loại theo nghiệp vụ đăng kí (ngày 1, 2/11/2017)

- Gửi danh sách sau khi đã phân loại cho các trường tiểu ban (2/11/2017), đưa lên website của khoa để cán bộ và sinh viên cập nhật

- Phân phối phòng cho các tiểu ban theo các phòng đã được Nhà trường giao sử dụng (Trước 10/11/2017)

- Tổng hợp kết quả cuộc thi, viết và trình bày Báo cáo tổng kết Tuần rèn luyện nghiệp vụ tại Lễ mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Khoa

- Hoàn thiện hồ sơ sinh viên rèn luyện xuất sắc để đề nghị Nhà trường khen thưởng

- Trợ giúp các trưởng tiểu ban trong việc liên hệ với Ban Chủ nhiệm và các bộ phận chức năng

3.2. Các trưởng tiểu ban:

- Lên kế hoạch cụ thể về nội dung, phân công giảng viên thực hiện và gửi lại cho BCN khoa, trợ lý nghiệp vụ  (Trước 02/11/2017)

- Tổ chức nói chuyện, giải đáp thắc mắc cho sinh viên (Trước 05/11/2017)

- Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên (Theo kế hoạch ở mục II)

- Tổ chức thi, chấm, cho điểm và lựa chọn giải thưởng cho các nghiệp vụ. Mỗi nghiệp vụ sẽ trao tối đa là 5 giải theo cơ cấu giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. (Theo kế hoạch ở mục II)

3.3. Sinh viên:

- Đăng kí nghiệp vụ sẽ tham gia rèn luyện và thực hiện theo kế hoạch của tiểu ban. Thời gian đăng kí nghiệp vụ sẽ tham gia rèn luyện chậm nhất là 31/10/2017 (thứ 3).  Mỗi sinh viên đăng kí 2 nghiệp vụ (trong trường hợp nguyện vọng 1 có dưới 20 sinh viên tham gia, BTC sẽ tự động chuyển sang NV 2). Sau khi đã có danh sách đăng kí theo từng tiểu ban, sinh viên theo dõi kế hoạch của từng tiểu ban. Kế hoạch sẽ được đăng tải trên website của khoa và gửi thông báo qua giáo viên chủ nhiệm lớp.

Lưu ý: Việc thu nhận đăng kí của sinh viên sẽ do ban cán sự các lớp đảm nhiệm. Mỗi lớp cần làm hai danh sách (theo mẫu đính kèm) và gửi cho thầy Hiếu chậm nhất vào 12h ngày 01/11/2017 qua email: hieutran.dhsp@gmail.com.

- Tham gia kì thi do tiểu ban tổ chức để có căn cứ cho điểm, xét giải thưởng. (Kế hoạch cụ thể sẽ do tiểu ban thông báo sau).

- Lưu ý: Mỗi sinh viên bắt buộc phải tham gia rèn luyện và thi một nghiệp vụ. Điểm thi sẽ được tính vào điểm rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt điểm dưới 5 sẽ không đủ điều kiện đi thực tập.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên Việt Nam học năm học 2017-2018. Đề nghị các thầy cô và sinh viên nghiêm túc thực hiện để hoạt động này đạt hiệu quả cao.

Trân trọng thông báo!

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Sinh viên tải các mẫu đăng ký trong văn bản này Các quy định về Nội dung và Hình thức tổ chức Tuần rèn luyện nghiệp vụ năm học 2017-2018.pdf 

Các quy định về Nội dung và Hình thức tổ chức Tuần rèn luyện nghiệp vụ năm học 2017-2018.docx

 

 

 

Publish: 11/3/2017 - Views: 636 - Lastest update: 11/3/2017 6:40:47 AM
Related