tuyển sinh
thạc sỹ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

A. Hồ sơ bảo vệ gồm có:

1. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng).

2. Biên lai đã hoàn thành học phí đợt 2 (bản photo không cần công chứng).

3. Giấy xác nhận luận văn hợp quy cách đủ điều kiện để bảo vệ (luận văn đóng bìa mềm và tóm tắt nộp cho chuyên viên Trần Quốc Khả - P402 để kiểm tra quy cách và nhận lại xác nhận sau 01 ngày, không kể ngày lễ, thứ 7 và CN).

4. Phong bì đựng 02 ảnh (4 x 6) ghi rõ họ tên, ngày sinh, chuyên ngành của học viên ở mặt sau ảnh và trên phong bì.

5. 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ nhà ở hoặc cơ quan của học viên.

5. Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ (theo mẫu tải từ website: http://hnue.edu.vn).

6. Bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn và 02 phản biện (đã được đánh máy).

7. Lý lịch khoa học (theo mẫu) có xác nhận của Phòng Sau đại học (kí tại P.402 hoặc P.405) và đóng dấu tại phòng HCTH tầng 1 (P.106A).

9. Xác nhận điểm toàn khoá học (nhận tại Phòng 401-Nhà Hiệu bộ).

10. Học viên nộp 200.000đ tiền niên giám cuối khoá tại phòng Kế hoạch Tài chính.

 

B. Sau khi bảo vệ, học viên cần:

- Chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo đề nghị của hội đồng;

- Nộp cho thư viện 01 đĩa CD toàn văn luận văn, 01 tóm tắt, 01 bản luận văn (đóng bìa cứng) đã có bản xác nhận chỉnh sửa của cán bộ hướng dẫn ở trang cuối của bản chính luận văn (theo mẫu).

- Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ, học viên phải nộp luận văn đã chỉnh sửa cho thư viện, sau đó lấy xác nhận của thư viện, nộp về phòng Sau đại học. Học viên không hoàn các thành thủ tục theo yêu cầu sẽ không được nhận các giấy tờ liên quan đến tốt nghiệp.

  

Đề nghị các lớp trưởng thông báo đến các học viên của khoa biết và thực hiện.

Publish: 10/12/2016 - Views: 991 - Lastest update: 10/12/2016 9:05:47 PM
Related