tin tức
tin tức
LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K65 KHOA VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K65 KHOA VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Ngày 25,26/04/2019, Khoa Việt Nam học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K65 cho sinh viên các chuyên ngành thuộc bộ môn văn hóa, du lịch và ngôn ngữ. Sau ...

Ngày đăng: 4/30/2019 Đọc tiếp
VIETNAMESE FOR FOREIGNERS VIETNAMESE FOR FOREIGNERS

Ngày đăng: 4/4/2019 Đọc tiếp