Tư liệu
văn - tiếng việt
Văn chương cần phải có tư tưởng Văn chương cần phải có tư tưởng

“Cần có một cuộc đánh thức Kafka ở Việt Nam. Phải đọc Kafka ở phạm vi rộng để khơi thêm nhân tính trong cuộc sống, nơi niềm đam mê vật chất đã đến mức cuồng si của nhân loại. Phải biết dũng cảm từ bỏ ...

Ngày đăng: 8/27/2018 Đọc tiếp
Mr Horden-999-