tư liệu
địa - du lịch
Kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (Vietnam’s marine economy during integration and innovation) Kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (Vietnam’s marine economy during integration and innovation)

Located beside a large maritime territory with abundant natural resources and having dense population in coastal regions, Vietnam has many favorable conditions for development of marine economy. ...

Ngày đăng: 10/17/2017 Đọc tiếp
KINH DOANH DU LỊCH TẠI CÁC ĐIỂM TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI CÁC ĐIỂM TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

Ngày nay, “du lịch tâm linh” đang có xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam có hệ thống các công trình tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng ở khắp các vùng miền. Đây là nguồn tài nguyên ...

Ngày đăng: 11/29/2015 Đọc tiếp