giới thiệu
Chương trình đào tạo

QUY MÔ VÀ THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO 

- Hệ Cử nhân

+ Loại hình:  chính quy tập trung

+ Hình thức: theo tín chỉ

+ Thời gian: 4 năm

+ Đối tượng: sinh viên Việt Nam và nước ngoài

+ Đã đào tạo: 13 khóa (từ 2002)

+ Số lượng: trung bình 80 -90 sinh viên/ khoá

- Hệ Liên thông

+ Loại hình: Chính quy tập trung

+ Hình thức: theo tín chỉ

+ Thời gian: 18 tháng - 24 tháng

+ Đối tượng: sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng trong cả nước có cùng hoặc gần nhóm ngành 6 theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đã đào tạo: 7 khóa ( từ 2009)

+ Số lượng: trung bình 90 sinh viên/ khóa

- Hệ Cao học

+ Loại hình: chính quy tập trung

+ Thời gian:

   - Thạc sĩ nghiên cứu: 2 năm

   - Thạc sĩ ứng dụng: 1,5 năm

+ Đối tượng: sinh viên đã tốt nghiệp đại học có ngành học cùng hoặc gần với ngành Việt Nam học trong cả nước, học viên nước ngoài đã có bằng đại học.

+ Đã đào tạo: 4 khóa (từ 2011)

+ Số lượng: 20 – 30 sinh viên/ khóa

 

 


Mr Horden-999-