giới thiệu
cơ cấu tổ chức

 

1. Chi bộ: 11 đảng viên

Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Văn Thắng

Phó Bí thư chi bộ: TS. Phạm Thị Thúy

                                   TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

2. Ban chủ nhiệm

Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Quang Hưng

Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Văn Thắng

                                    TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

3. Công đoàn

Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Chủ tịch: ThS. Phạm Thị Thùy Linh

                          ThS. Bùi Thị Thu Vân

4. Các tổ bộ môn

4.1. Tổ Tiếng Việt – Văn học

1. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Tổ trưởng

2. TS. Phạm Thị Hà

4. ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ 

5. PGS.TS Lê Quang Hưng

6. ThS. Trần Thị Minh

7. TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên - Trợ lý nghiên cứu khoa học

8. ThS. Đỗ Phương Thảo

9. ThS. Phạm Thị Mai Hương

10. ThS. Hoàng Thị Hiền Lê

4.2. Tổ Văn hóa

1. TS. Nguyễn Văn Thắng – Tổ trưởng 

2. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Trợ lý Đối ngoại

3. ThS. Mai Thị Hạnh - Trợ lý Nghiệp vụ

4. ThS. Ngô Thị Diễm Hằng

5. ThS. Nguyễn Thùy Linh

6. TS. Hà Đăng Việt

7. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

4.3. Tổ Địa lý – Du lịch

1. ThS. Trần Thị Hồng Nhung – Tổ trưởng

2. ThS. Đặng Thị Phương Anh

3. ThS. Cao Hoàng Hà – Trợ lý văn thể

4. ThS. Trần Đăng Hiếu

5. ThS. Bùi Thị Thu Vân

4.4. Tổ Lịch sử văn minh và Quan hệ quốc tế

1. TS. Phạm Thị Thúy – Tổ trưởng

2. ThS. Trần Văn Kiên

3. TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trợ lý Tài chính

4.5. Tổ Văn phòng

1. ThS. Phạm Thị Thùy Linh

2. ThS. Trần Thị Bích Vân

5. Các tổ chức Đoàn

5.1. Chi đoàn Cán bộ giáo viên

Bí thư Chi đoàn: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư Chi đoàn: ThS. Đặng Thị Phương Anh

5.2. Liên chi đoàn

Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Đỗ Phương Thảo

Phó Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Phạm Thị Mai Hương