giới thiệu
Giới thiệu

 

Tiền thân là bộ môn Việt Nam học thuộc Khoa Ngữ văn, Khoa Việt Nam học được thành lập theo quyết định số 1732 ngày 27/9/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Việt Nam học từng bước phát triển dưới sự lãnh đạo của PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hà (Trưởng Khoa từ 2005 đến 2008), PGS.TS. Lê Quang Hưng (Trưởng Khoa từ 2008 đến 2015)… cùng các GS, PGS, TS kiêm nhiệm công tác quản lý tổ chuyên môn : GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức, PGS.TS. Trần Lê Bảo, PGS.TS. Đào Tuấn Thành và các GS, PGS, TS là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu như GS.TS. Phạm Đức Dương, GS.TS. Đặng Phong, PGS.TS. Bùi Xuân Đính, PGS.TS, Lê Đình Sỹ… cùng hàng chục chuyên gia được lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ trân trọng mời cộng tác.


Tọa lạc tại tầng 1 nhà D3, Khoa Việt Nam học hiện có gần 30 cán bộ là giảng viên và chuyên viên đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy trên 320 sinh viên hệ cử nhân và học viên sau đại học. Ban Chủ nhiệm Khoa đương nhiệm : GS.TS. Lê Huy Bắc (Trưởng Khoa), TS. Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Trưởng Khoa), TS. Nguyễn Văn Thắng (Phó Trưởng Khoa) cùng toàn thể cán bộ giảng viên, chuyên viên trong Khoa đang từng bước xây dựng, kế thừa và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động giáo dục và đào tạo thích ứng với nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới.

(Ban Quản trị Website)

Mr Horden-999-