Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài

Phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch thi và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho học viên nước ngoài như sau:

I.  ĐỐI T­ƯỢNG

 Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu được cấp chứng chỉ Tiếng Việt.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

a) Đăng ký học và hướng dẫn ôn tập: Học viên đăng kí tại các cơ sở đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

- Khoa Việt Nam học – Phòng 103 – D3 – 136 Xuân Thủy, CG, HN

Website: http://vns.hnue.edu.vn; Điện thoại: 024 37549039, 0936501881 (Ms Phạm Hà)

b) Đăng ký dự thi:

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (theo mẫu gửi kèm);

+ Bản sao Hộ chiếu và visa còn hạn.

+ Lệ phí dự thi: - 160 USD/ 1 người/ 1 trình độ

III. THỜI GIAN

a) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ đăng ký vào các ngày từ 15 – 20 hàng tháng tại  phòng 103 nhà D3.

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

b) Thời gian tổ chức thi: Mỗi tháng sẽ tổ chức thi 1 lần vào sáng thứ 6 cuối cùng của tháng.

c) Thời gian cấp chứng chỉ: Sau 2 tuần kể từ ngày tổ chức thi.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Khoa Việt Nam học – Phòng 103 – D3 – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 024 37549039, 0936501881 (Ms Phạm Hà)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnamese Language Certificate for International Students

       Hanoi National University of Education (HNUE) is organizing Vietnamese language examination and providing certificates from elementary to intensive levels for international students. The detail schedule is below:

1. Exam participants:

Foreign students, graduated students and other individuals and organizations who are in need of Vietnamese language certificates

2. Registration

a) Registration of course and review guidelines: Students register at faculties and centres for Vietnamese language, HNUE:

- Faculty of Vietnamese Studies - Room 103 - D3 - 136 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi

Website: http://vns.hnue.edu.vn;

Phone: 024 37549039,

Mobile: 0936501881 (Ms Phạm Hà)

b) Exam registration:

- Profile entrant including:

+ Application form (attached below);

+ A copy of valid passport and visa.

- Exam fee

+ 160 USD / 1 level / 1 person 

3. Schedule:

a) Time and place of registration:

- Time: From 15th to 20th of every month (in office hours)

- Place: Room 104 – Plot D3 – HNUE – 136 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi.

b) Time of exam: Each month, the exam is held on the morning of the last Friday of the month, from 8:30 am - 11:00 am.

c) Time for certification: 2 weeks after the exam

Contact detail:

Faculty of Vietnamese Studies, Hanoi National University of Education

No 136 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi

Tel : 024.37549039

Add : Room 103- Plot D3- 136 Xuan Thuy- Cau Giay- Ha Noi

Email : k.vnh@hnue.edu.vn, vietnamstudies@yahoo.com

Website : http://vns.hnue.edu.vn

 

Form dang ki thi CC TV.doc


Source: 
15-08-2019
Tags