dành cho người nước ngoài
HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Có quan hệ hợp tác với Đại học Hồng Hà (Trung Quốc), Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đại học Ngoại ngữ Osaka (Nhật Bản) cùng một số trường từ Pháp, Mĩ … trong đào tạo Việt Nam học, đất nước học và nghiên cứu khoa học…

-  Tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo các trình độ: tiếng Việt cơ sở, tiếng Việt nâng cao, tiếng Việt chuyên ngành, các chuyên đề về Việt Nam…

- Nhận thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình dạy tiếng Việt ngắn hạn, dài hạn (theo yêu cầu và mục đích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…);

- Tổ chức các hoạt động thực tế, giao lưu, trao đổi học tập, các chương trình hội trại học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam...

- Hỗ trợ gia hạn visa, giới thiệu nhà ở và các dịch vụ khác cho học viên…


Chuyên gia Mỹ đến thăm và làm việc tại Khoa Việt Nam học - ĐHSPHN


Khoa Việt Nam học tiếp đoàn cán bộ Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan

  
Mr Horden-999-