tin tức
tin tức

Thông báo số 1 về HNKHSV năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HN

KHOA VIỆT NAM HỌC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO SỐ 1

(Về kế hoạch tổ chức hoạt động SVNCKH năm học 2019 - 2020)

 

Kính gửi:

- Các Tổ bộ môn

- Toàn thể sinh viên khoa Việt Nam học

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và thúc đẩy công tác này đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Khoa xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

1. Kế hoạch dự kiến triển khai

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

01/12/2019 – 30/12/2019

- Các Tổ bộ môn tổ chức giới thiệu các đề tài, các hướng nghiên cứu cho SV.

- SV lựa chọn, đăng kí thực hiện đề tài dưới dạng cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu theo 2 cách:

+ Theo các hướng nghiên cứu mà các Tổ bộ môn gợi ý

+ Tự đề xuất đề tài

- Trường hợp SV/ nhóm SV chọn đề tài theo hướng nghiên cứu mà Tổ bộ môn đề xuất thì cần gửi kèm 01 Bản thuyết minh giới thiệu sơ lược hướng triển khai và cách thức tiến hành (theo Mẫu 01). Tổ bộ môn căn cứ vào các Bản thuyết minh này sẽ chọn ra cho mỗi đề tài 1 nhóm xuất sắc nhất để thực hiện.

- Trường hợp SV/ nhóm SV tự đề xuất đề tài có thể chủ động liên hệ với GVHD. Nếu được GVHD chấp nhận, khoa sẽ phân công theo nguyện vọng.

02/01/2020 – 15/01/2020

- Hội đồng KH khoa tổ chức xét chọn đề tài, phân công giáo viên hướng dẫn. Gửi Danh mục các đề tài nghiên cứu (tên đề tài, tác giả, cán bộ hướng dẫn) lên Trường trước ngày 15/01/2020.

- Khoa tổ chức 1 buổi Tọa đàm KH nhằm giới thiệu về “Các hướng nghiên cứu mới của Khoa học Xã hội hiện nay” cho toàn thể giảng viên, sinh viên và học viên CH của khoa. Dự kiến: Tuần đầu tháng 1/2020.

 

15/01/2020 – 30/03/2020

Thực hiện nghiên cứu và viết BCKH

 

30/3/2020

Nộp BCKH về khoa

 

01/04/2020 – 08/4/2020

Hội đồng KH khoa tổ chức chấm đánh giá BCKH của SV

 

08/4/2020 – 15/4/2020

Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp khoa

 

2 Triển khai kế hoạch

2.1. Ban cán sự lớp

- Thông báo Kế hoạch này đến toàn thể sinh viên trong chi đoàn/ lớp.

- Cán bộ lớp tổ chức cho các SV đăng kí, tập hợp lại theo mẫu đính kèm và gửi danh sách cuối cùng (bản cứng và file mềm) cho Trợ lí NCKH, ThS. Đỗ Phương Thảo (Phòng 103, D3; email: phuongthaovnh@gmail.com; SĐT: 0983.080194) trước 16h ngày 30/12/2019.

2.2. Sinh viên

Căn cứ Kế hoạch trên đây, chủ động tiến hành các công việc theo thời gian quy định.

2.3. BCH Liên chi đoàn

          Có trách nhiệm phối hợp triển khai và tổ chức kế hoạch trên.

2.4. Một số lưu ý về quyền lợi của sinh viên khi làm BCKH, như sau:

- Về cộng điểm: Các BCKH đạt từ 7 – 8.5 điểm được cộng 1 điểm; từ 9 – 10 điểm được cộng 2 điểm vào điểm thi kết thúc của học phần gần với đề tài BCKH nhất.

- Về khen thưởng: Những BCKH đạt chất lượng tốt sẽ được chọn trình bày ở cấp khoa, cấp trường và được nhận Giấy khen/ Giấy Chứng nhận của Khoa, của Trường về thành tích NCKH trong năm học 2019 – 2020.

- Về kinh phí thực hiện đề tài: Những BCKH đạt chất lượng tốt, được chọn trình bày ở cấp khoa, cấp trường sẽ được khoa hỗ trợ kinh phí thực hiện theo Quy định.

 

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019 Trưởng khoa

(Đã kí)

 

 

GS.TS Lê Huy Bắc

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020 DO CÁC TỔ BỘ MÔN ĐỀ XUẤT

1. Xây dựng từ điển di tích cho một chùa khu vực Hà Nội

Ví dụ: - Xây dựng từ điển di tích chùa Hương (huyện Mĩ Đức, Hà Nội)/ chùa Thầy/ chùa Mía…

2. Xây dựng từ điển làng nghề cho một làng nghề khu vực Hà Nội

Ví dụ: - Xây dựng từ điển làng nghề gỗ Thạch Thất/ làng mộc Tràng Sơn/ làng Sơn Đồng/ Quán Gánh…

3. Xây dựng từ điển lễ hội cho một lễ hội khu vực Hà Nội

Ví dụ: - Xây dựng từ điển lễ hội Đền Và (Sơn Tây, Hà Nội)…

4. Hiện tượng ngôn ngữ mới trên facebook của giới trẻ hiện nay

5. Hiện tượng chêm xen tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt của giới trẻ hiện nay

6. Hiện tượng tái sáng tạo ngữ liệu văn học Việt Nam trong video ca nhạc của giới trẻ hiện nay

7. Văn hóa vùng từ góc nhìn phong thủy (nghiên cứu các trường hợp: làng khoa bảng, phong tục tang ma ở đồng bằng Bắc bộ…)

8. Sự lựa chọn duy lý trong thực hành tôn giáo, tín ngưỡng ở Hà Nội hiện nay

9. Vận dụng kiến thức Việt Nam học trong thiết kế hoạt động trải nghiệm liên môn khoa học xã hội cho học sinh trung học cơ sở

10. Truyền thông Việt Nam trong các vấn đề ngoại giao hiện nay của đất nước, như: Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông….

Ghi chú: Danh sách trên gồm 10 hướng nghiên cứu mà Hội đồng khoa học Khoa đã xét duyệt và lựa chọn từ các đề xuất của các tổ bộ môn. Ngoài những hướng nghiên cứu trên, sinh viên có thể tự đề xuất các đề tài nghiên cứu mà mình tâm đắc.

T/M Hội đồng Khoa học Khoa VNH

Chủ tịch Hội đồng

(Đã kí)

GS.TS. Lê Huy Bắc

 

Mẫu 01: (Dành cho SV/ nhóm SV lựa chọn đề tài do các Tổ bộ môn đề xuất)

BẢN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

Tên SV/ nhóm SV: ……………………. (Tối đa 5 SV)

Tên đề tài lựa chọn: …………………………… (Chọn 1 trong các đề tài mà các tổ bộ môn đề xuất)

Tên giảng viên hướng dẫn: ……………………… (Tự đề xuất)

1.    Lí do chúng tôi lựa chọn đề tài này là: ……………………..

2.    Những kiến thức hiểu biết/ kinh nghiệm của chúng tôi về đề tài này là: ………………….

3.    Những ưu điểm/ thế mạnh/ lợi thế của chúng tôi khi thực hiện đề tài là: …………….

4.    Những nội dung chính mà chúng tôi dự kiến triển khai nếu được giao đề tài này là: ………………….

5.    Những bước chính trong quá trình thực hiện đề tài này dự kiến như sau: …………………………………

Chú ý: Bản Thuyết minh không dài quá 2 trang A4.

 

Mẫu 02: (Dành cho Cán bộ lớp)

BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LÀM BÁO CÁO KHOA HỌC

NĂM HỌC 2019 - 2020

Lớp: …………………………

STT

Họ tên SV/ nhóm SV

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Ghi chú

1.

 

- Tên đề tài: …

- Tên GVHD: …

- Tên đề tài: …

- Tên GVHD: …

 

 

Lưu ý:

- Mỗi SV được đăng kí tối đa 02 nguyện vọng.

- Tên đề tài có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi trong quá trình làm BCKH.

 

 

Publish: 12/13/2019 - Views: 593 - Lastest update: 12/13/2019 11:09:17 PM
Related