sinh viên
lịch thi

Lịch thi các môn chuyên ngành K61,62,63,64, học kỳ I 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2014

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

LỊCH THI                                                                                                                                               K61            Phòng thi                             Ghi chú

1

Thứ 2, 01/12

10h00 Sáng

Du lịch sinh thái (2TC)

61

508D3

507D3


2

Thứ 4, 03/12

10h00 Sáng

Quản trị lữ hành và Marketing DL (3TC)

61

508D3

406D3


3

Thứ 6, 05/12

10h00 Sáng

Nghiệp vụ Báo chí 2 (3TC)

61

508D3

X


4

Thứ 3, 09/12

10h00 Sáng

Quan hệ công chúng (2TC)

61

508D3

X


5

 

 

Quản lý di sản Vhóa&phát triển Dlịch (2TC)

61

X

X

Tiểu luận

6

 

 

PP nghiên cứu và Nghiệp vụ văn hóa (2TC)

61

X

X

Tiểu luận

7

 

 

Tổ chức và quản lý các HĐ văn hóa (3TC)

61

X

X

Tiểu luận

8

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn (0,25TC)

61

X

X

Tuần rèn luyện tháng 11/2014

LỊCH THI                                                                                                                                  K62            Phòng thi                                                                                

1

Thứ 2, 01/12

8h00 Sáng

Phong tục, tập quán Việt Nam (2TC)

62

508D3

507D3


2

Thứ 4, 03/12

8h00 Sáng

Ngữ pháp và phong cách học Tviệt (3TC)

62

508D3

406D3


3

Thứ 6, 05/12

8h00 Sáng

Lịch sử văn học Việt Nam 3 (3TC)

62

508D3

403D3


4

Thứ 3, 09/12

8h00 Sáng

Hán Nôm 2 (2TC)

62

508D3

204D3


5

Thứ 6, 12/12

8h00 Sáng

Quy hoạch du lịch Việt Nam (3TC)

62

Sáng 508D3

Chiều 507D3

Sáng403D3

Chiều705D3

Lưu ý: Thi vấn đáp cả ngày

6

Thứ 2, 15/12

8h00 Sáng

Lịch sử Việt Nam 3 (3TC)

62

508D3

507D3


7

 

 

Nghiệp vụ văn hóa (2TC)

62

X

X

Tiều luận

8

 

 

Văn hóa phương Đông (3TC)

62

X

X

Tiều luận

9

 

 

Lý thuyết truyền thông (2TC)

62

X

X

Tiểu luận

10

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn (0,25TC)

62

X

X

Tuần rèn luyện tháng 11/2014

LỊCH THI                                                                                                                                              K63          Phòng thi

1

Thứ 2, 29/12

8h00 Sáng

Địa lý Việt Nam2 (2TC)

63
2

Thứ 4, 31/12

8h00 Sáng

Các dân tộc ở Việt Nam (2TC)

63
3

Thứ 6, 02/01

8h00 Sáng

Lịch sử Việt Nam 1 (2TC)

63
4

Thứ 3, 06/01

8h00 Sáng

Tiếng Việt thực hành& HĐ giao tiếp (3TC)

63
5

Thứ 6, 09/01

8h00 Sáng

PP nghiên cứu khoa học (2TC)

63
6

 

 

Lịch sử Văn học Việt Nam 1 (3TC)

63

X

X

Tiểu luận

7

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn (0,25TC)

63

X

X

Tuần rèn luyện tháng 11/2014

LỊCH THI                                                                                                                                              K64           Phòng thi

1

Thứ 2, 29/12

10h00 Sáng

Xã hội học (2TC)

64
2

Thứ 4, 31/12

10h00 Sáng

Lịch sử văn minh thế giới (2TC)

64
3

Thứ 6, 02/01

10h00 Sáng

Nhập môn khu vực học&VNH (2TC)

64
4

Thứ 3, 06/01

10h00 Sáng

Nhân học văn hóa (2TC)

64
5

Thứ 6, 09/01

10h00 Sáng

Xác suất thống kê (2TC)

64
6

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn (0,25TC)

64

X

X

Tuần rèn luyện tháng 11/2014

                 

 

Chú ý:   

            - K61,62, 63,64 tự chịu trách nhiệm chú ý theo dõi lịch thi của tất cả các môn chung còn lại không có trong danh sách này (nếu có sự trùng lặp ngày, giờ phải báo ngay cho cô Vân CB Văn phòng khoa VNH để có sự điều chỉnh).

            - Phòng thi cụ thể của các khối lớp K63,64 chú ý theo dõi tại web khoa, bảng tin khoa Việt Nam học.

- Tất cả môn làm tiểu luận sinh viên phải tự hoàn thành, Giảng viên bộ môn chấm xong muộn nhất vào ngày thi cuối cùng ở các Khóa.

Publish: 10/2/2015 - Views: 1048 - Lastest update: 10/2/2015 10:32:46 AM
Related