sinh viên
lịch thi

Lịch thi học phần các môn chuyên ngành K61,62,63 kỳ II 2013 - 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2014

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 – 2014

 

LỊCH THI                                                                                                                                  K61            Phòng thi                                                                                

1

Thứ 2, 19/05

7h30 Sáng

Gia đình – dòng họ - làng xã Việt (2TC)

61

503-D3

508-D3


2

Thứ 5, 22/05

7h30 Sáng

Lịch sử - văn hóa – con người HN (2TC)

61

503-D3

508-D3


3

Thứ 3, 27/05

7h30 Sáng

Nghiệp vụ Du lịch (3TC)

61

507-D3

508-D3


4

Thứ 3, 27/05

7h30 Sáng

Nghiệp vụ Báo chí (3TC)

61

X

508-D3


5

Thứ 6, 30/05

7h30 Sáng

Lịch sử tư tưởng Việt Nam (2TC)

61

503-D3

508-D3


6

 

 

Lịch sử kinh tế Việt Nam (2TC)

61

X

X

Tiểu luận

7

 

 

Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại (2TC)

61

X

X

Tiều luận

LỊCH THI                                                                                                                                  K62           Phòng thi

1

Thứ 2, 19/05

9h30 Sáng

Tổng quan khoa học du lịch (2TC)

62

503-D3

508-D3


2

Thứ 5, 22/05

9h30 Sáng

Tiếng Anh chuyên ngành (3TC)

62

X

508-D3


3

Thứ 3, 27/05

9h30 Sáng

Lịch sử Văn học Việt Nam2 (3TC)

62

507-D3

508-D3


4

Thứ 6, 30/05

9h30 Sáng

Hán Nôm1 (2TC)

62

503-D3

508-D3


5

Thứ 2, 02/06

9h30 Sáng

Cơ sở ngôn ngữ học (3TC)

62

503-D3

508-D3


6

Thứ 5, 05/06

9h30 Sáng

Văn hóa Việt Nam trong Đông Nam Á (2TC)

62

503-D3

508-D3


7

 

 

Lịch sử Việt Nam2 (2TC)

61

X

X

Tiểu luận

8

 

 

Giáo dục vì sự phát triển bền vững (2TC)

61

X

X

Tiều luận

LỊCH THI                                                                                                                                  K63           Phòng thi

1

Thứ 2, 02/06

7h30 Sáng

Văn học dân gian Việt Nam (3TC)

63

503-D3

508-D3


2

Thứ 5, 05/06

7h30 Sáng

Địa lý Việt Nam 1 (2TC)

63

503-D3

508-D3


3

 

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam (02TC)

63

X

X

Tiều luận

 

 

 

Chú ý:   

            - K61,62, 63 tự chịu trách nhiệm chú ý theo dõi lịch thi của tất cả các môn chung còn lại không có trong danh sách này (nếu có sự trùng lặp ngày, giờ phải báo ngay cho ThS Trần Bích Vân CB Văn phòng khoa VNH để có sự điều chỉnh).

            - Lịch thi được thông báo tại web, bảng tin khoa VNH.

- Tất cả môn làm tiểu luận sinh viên phải tự hoàn thành, Giảng viên bộ môn chấm xong muộn nhất vào ngày thi môn cuối cùng ở các Khóa.


Publish: 10/2/2015 - Views: 1052 - Lastest update: 10/2/2015 10:31:17 AM
Related