sinh viên
lịch thi

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

LỊCH THIK63Phòng thi

1

Thứ 2, 28/11

13h00

Quản lý di sản VH và phát triển du lịch (2TC)

63

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 70 sv)

2

Thứ 4, 30/11

13h00

Quy hoạch du lịch (3TC)

63

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 70 sv)

3

Thứ 6, 02/12

13h00

Nghiệp vụ Báo chí 2 (3TC)

63

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 70 sv)

4

Thứ 2, 05/12

13h00

Quản trị lữ hành và marketing du lịch (3TC)

63

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 70 sv)

5

Thứ 4, 07/12

13h00

Kinh tế Việt Nam (2TC)

63

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 70 sv)

6

Thứ 2, 05/12

Nộp điểm

Gia đình – dòng họ - làng xã người Việt (2TC)

63

X

X

Tiểu luận

7

Thứ 2, 05/12

Nộp điểm

Tổ chức và quản lý các hoạt động VH (3TC)

63

X

X

Tiểu luận

8

Thứ 6, 02/12

Nộp điểm

Rèn luyện NVSP thường xuyên

63

X

X

ĐX

 

LỊCH THI K64 Phòng thi

 

1

Thứ 6, 25/11

14h00

Văn hóa phương Đông (3TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

2

Thứ 2, 28/11

15h00

Phong tục, tập quán Việt Nam (2TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

3

Thứ 4, 30/11

15h00

Hán Nôm 2 (2TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

4

Thứ 6, 02/12

15h00

Phát triển du lịch bền vững (2TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

5

Thứ 2, 05/12

15h00

Lịch sử văn học Việt Nam 3 (3TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

6

Thứ 4, 07/12

15h00

Lịch sử Việt Nam 3 (3TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

7

Thứ 6, 09/12

14h00

Ngữ pháp và phong cách học Tiếng Việt (3TC)

64

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 72 sv)

8

Thứ 2, 05/12

Nộp điểm

Lý thuyết truyền thông (2TC)

64

X

X

Tiểu luận

9

Thứ 2, 05/12

Nộp điểm

PPNC và nghiệp vụ về lĩnh vực VH (2TC)

64

X

X

Tiểu luận

 

 

BCN khoa Việt Nam học

 

Giáo vụ Khoa

 

ThS. Trần Thị Bích Vân

 

 

 

LỊCH THI K65 Phòng thi

 

1

Thứ 2, 26/12

13h00

Nhân học đại cương và các dân tộc VN (2TC)

65

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 67 sv)

2

Thứ 4, 28/12

13h00

Địa lý Việt Nam 2 (2TC)

65

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 67 sv)

3

Thứ 6, 30/12

13h00

Lịch sử Việt Nam 1 (2TC)

65

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 67 sv)

4

Thứ 3, 03/01

14h00

Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC)

65

02

601, 602 - D2

phòng thi; (67 sv)

5

Thứ 4, 04/01

13h00

TV thực hành và HĐGT Tiếng Việt (3TC)

65

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 67 sv)

6

Thứ 2, 02/01

Nộp điểm

Lịch sử Văn học Việt Nam 1 (3TC)

65

X

X

Tiểu luận

LỊCH THIK66 Phòng thi

1

Thứ 2, 26/12

15h00

Nhập môn khu vực học (2TC)

66

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 69 sv)

2

Thứ 4, 28/12

15h00

Xác suất thống kê (2TC)

66

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 69 sv)

3

Thứ 6, 30/12

15h00

Xã hội học (2TC)

66

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 69 sv)

4

Thứ 3, 03/01

14h00

Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC)

66

02

603, 604 -D2

phòng thi (69 sv)

5

Thứ 4, 04/01

15h00

Lịch sử văn minh thế giới (2TC)

66

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 69 sv)

6

Thứ 6, 06/01

14h00

Cơ sở văn hóa Việt Nam (2TC)

66

2 Phòng

601, 602-D2

(tổng 69 sv)

 

Chú ý:   

                - Chiều ngày thứ 3(03/01) cần 04 phòng thi cho cả hai khóa 65 và 66 ; còn lại các buổi thi cần 2 phòng.

 

- K63, 64, 65,66 tự chịu trách nhiệm chú ý theo dõi lịch thi của tất cả các môn chung còn lại không có trong danh sách này (nếu có sự trùng lặp ngày, giờ phải báo ngay cho ThS Trần Bích Vân giáo vụ khoa VNH để có sự điều chỉnh).

                - Phòng thi cụ thể của các khối lớp sẽ có thông báo sau: tại web khoa, bảng tin khoa VNH.

- Tất cả môn làm tiểu luận sinh viên phải tự hoàn thành, Giảng viên bộ môn chấm, nộp về giáo vụ khoa muộn nhất vào ngày 05/12/2016 đối với K63 và K64,

03/01/2017 đối với K65 và K66

 

BCN khoa Việt Nam học

 

Giáo vụ Khoa

ThS. Trần Thị Bích Vân

 

Publish: 11/23/2016 - Views: 1026 - Lastest update: 11/23/2016 8:02:03 PM
Related