sinh viên
lịch thi

Lịch thi các môn chuyên ngành K64,K65 học kì 1 năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

LỊCH THIK64 Phòng thi

1

Thứ 2, 28/12

13h00

Nhân học đại cương và các dân tộc VN (2TC)

64

106, 508 D3

(tổng 83 sv)

2

Thứ 4,30/12

13h00

Lịch sử Việt Nam 1 (2TC)

64

106, 508 D3

(tổng 83 sv)

3

Thứ 2, 04/01

13h00

Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC)

64

106, 508 D3

(tổng 83 sv)

4

Thứ 4, 06/01

13h00

TV thực hành và HĐGT Tiếng Việt (3TC)

64

106, 508 D3

(tổng 83 sv)

5

Thứ 6, 08/01

13h00

Lịch sử Văn học Việt Nam 1 (3TC)

64

106, 508 D3

(tổng 83 sv)

6

Thứ 2, 11/01

13h00

Địa lý Việt Nam 2 (2TC)

64

106, 508 D3

(tổng 83 sv)

LỊCH THI K65 Phòng thi

1

Thứ 2, 28/12

15h00

Lịch sử văn minh thế giới (2TC)

65

106, 508 D3

(tổng 80 sv)

2

Thứ 4,30/12

15h00

Cơ sở văn hóa Việt Nam (2TC)

65

106, 508 D3

(tổng 80 sv)

3

Thứ 2, 04/01

15h00

Nhập môn khu vực học (2TC)

65

106, 508 D3

(tổng 80 sv)

4

Thứ 4, 06/01

15h00

Xã hội học (2TC)

65

106, 508 D3

(tổng 80 sv)

5

Thứ 6, 08/01

15h00

Xác suất thống kê (2TC)

65

106, 508 D3

(tổng 80 sv)

 

 

 

Chú ý:   

            - Chiều ngày thứ 4 (02/12) cần 03 phòng, cả ngày thứ 6 (11/12) cần thêm 01 phòng cho thi vấn đáp

- K62, 63, 64,65 tự chịu trách nhiệm chú ý theo dõi lịch thi của tất cả các môn chung còn lại không có trong danh sách này (nếu có sự trùng lặp ngày, giờ phải báo ngay cho ThS Trần Bích Vân CB Văn phòng khoa VNH để có sự điều chỉnh).

            - Phòng thi cụ thể của các khối lớp sẽ có thông báo sau: tại web khoa, bảng tin khoa VNH.

- Tất cả môn làm tiểu luận sinh viên phải tự hoàn thành, Giảng viên bộ môn chấm, nộp về văn phòng khoa muộn nhất vào ngày 08/12/2015 đối với K62 và K63, 08/01/2016 đối với K64 và K65

 

BCN khoa Việt Nam học

 

 

Trợ lý đào tạo

 

Th.S TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

 

Publish: 12/27/2015 - Views: 767 - Lastest update: 12/27/2015 10:05:58 AM
Related