sinh viên
lịch thi

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA VIỆT NAM HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

     

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

LỊCH THI CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

 

LỊCH THI K62                                                                                                                                Phòng thi

1

Thứ 2, 30/11

13h00

Gia đình – dòng họ - làng xã người Việt (2TC)

62

204, 106- D3

 

(tổng 80 sv)

2

Thứ 4, 02/12

13h00

Phát triển du lịch bền vững (2TC)

62

204, 106- D3

 

(tổng 80 sv)

3

Thứ 6, 04/12

13h00

Quản trị lữ hành và marketing du lịch (3TC)

62

204, 106- D3

 

(tổng 60 sv)

4

Thứ 2, 07/12

13h00

Quan hệ công chúng (2TC)

62

204 - D3

 

(tổng 40 sv)

5

Thứ 6, 11/12

Cả ngày

Kinh tế Việt Nam (2TC)

62

X

506-D3

Vấn đáp

6

 

 

Quản lý di sản VH và phát triển du lịch (2TC)

62

X

X

Tiểu luận

7

 

 

Nghiệp vụ Báo chí 2 (3TC)

62

X

X

Tiểu luận

8

 

 

Tổ chức và quản lý các hoạt động VH (3TC)

62

X

X

Tiểu luận

LỊCH THI K63                                                                                                                                       Phòng thi

1

Thứ 2, 30/11

15h00

Hán Nôm 2 (2TC)

63

204, 106- D3

 

(tổng 85 sv)

2

Thứ 4, 02/12

15h00

Phát triển du lịch bền vững (2TC)

63

506- D3

 

(tổng 40 sv)

3

Thứ 6, 04/12

15h00

Lịch sử Việt Nam 3 (3TC)

63

204, 106- D3

 

(tổng 85 sv)

4

Thứ 2, 07/12

15h00

Ngữ pháp và phong cách học Tiếng Việt (3TC)

63

204, 106- D3

 

(tổng 85 sv)

5

Thứ 4, 09/12

13h00

Văn hóa phương Đông (3TC)

63

204, 106- D3

 

(tổng 85 sv)

6

Thứ 6, 11/12

13h00

Lịch sử văn học Việt Nam 3 (3TC)

63

204, 106- D3

 

(tổng 85 sv)

7

 

 

Phong tục, tập quán Việt Nam(2TC)

63

X

X

Tiểu luận

8

 

 

PPNC và nghiệp vụ về lĩnh vực VH (2TC)

63

X

X

Tiểu luận

9

 

 

Lý thuyết truyền thông (2TC)

63

X

X

Tiều luận

 

Chú ý:   

            - Chiều ngày thứ 4 (02/12) cần 03 phòng, cả ngày thứ 6 (11/12) cần thêm 01 phòng cho thi vấn đáp

- K62, 63, 64,65 tự chịu trách nhiệm chú ý theo dõi lịch thi của tất cả các môn chung còn lại không có trong danh sách này (nếu có sự trùng lặp ngày, giờ phải báo ngay cho ThS Trần Bích Vân giáo vụ, CB Văn phòng khoa VNH để có sự điều chỉnh).

            - Phòng thi cụ thể của các khối lớp sẽ có thông báo sau: tại web khoa, bảng tin khoa VNH.

- Tất cả môn làm tiểu luận sinh viên phải tự hoàn thành, Giảng viên bộ môn chấm, nộp về văn phòng khoa muộn nhất vào ngày 08/12/2015 đối với K62 và K63, 08/01/2016 đối với K64 và K65

 

BCN khoa Việt Nam học

 

 

Trợ lý đào tạo

 

 

Th.S TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

 

Publish: 11/28/2015 - Views: 990 - Lastest update: 11/28/2015 11:42:39 PM
Related