nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc chuẩn bị hoạt động sinh viên NCKH năm học 2015-2016

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Khoa Việt Nam học

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 


 

THÔNG BÁO SỐ 1

(V/v chuẩn bị hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) năm học 2015 - 2016)

 

Kính gửi:

Các chi đoàn khóa 62, 63, 64, 65 hệ chính quy

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2016 và thúc đẩy công tác này đạt đúng tiến độ và có hiệu quả cao, Khoa đề nghị các chi đoàn thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Triển khai đến tất cả các sinh viên trong chi đoàn về nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học thường niên – một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sinh viên. Dự kiến các bước tiến hành của hoạt động SVNCKH năm học này:

- Từ 22/11/2015 đến 15/12/2015: Đăng kí đề tài

- Từ giữa 15/12/2015 đến 30/12/2015: Xét duyệt nguyện vọng, phân công GVHD, nhận GVHD

- Từ 2/1/2016 đến 25/3/2016: Viết và hoàn thành BCKH

- Đầu tháng 4/2016: Tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp khoa

2. Tổ chức đăng kí chuyên ngành, đề tài và giáo viên hướng dẫn:

- Mỗi sinh viên được đăng kí tối đa 02 nguyện vọng (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên).

- Khuyến khích thành lập và đăng kí theo nhóm.

Cán bộ lớp tổ chức cho các sinh viên đăng kí, tập hợp lại theo mẫu đính kèm và gửi bản cứng, file mềm cho Trợ lí NCKH, TS. Nguyễn Thị Thu Nguyên (Phòng 103 – D3; email: thunguyenvnh@gmail.com ) trước 16h ngày 15/12/2015.

3. Phổ biến đến các sinh viên một số Quy định về quyền lợi của sinh viên khi làm BCKH, như sau:

- Quy định về cộng điểm: Các BCKH đạt từ 7 – 8.5 điểm được cộng 1 điểm; từ 9 – 10 điểm được cộng 2 điểm vào điểm thi kết thúc của học phần gần gũi với đề tài BCKH.

- Quy định về khen thưởng: Những BCKH đạt chất lượng tốt sẽ được chọn trình bày ở cấp khoa, cấp trường và được nhận Giấy Chứng nhận của Khoa về thành tích NCKH trong năm học 2014 – 2015.


BCN khoa Việt Nam học

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Trợ lí NCKHTS. Nguyễn Thị Thu Nguyên

 

Mẫu: BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LÀM BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015

Chi đoàn: …………………………


STT

Họ tên sinh viên

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Ghi chú

1

 

- Tên đề tài: …

- Tên GVHD: …         


- Tên đề tài: …

- Tên GVHD: …

 

 


Lưu ý: Tên đề tài có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi trong quá trình làm BCKH.

 

 

Publish: 10/28/2015 - Views: 1162 - Lastest update: 10/28/2015 8:53:02 PM
Related