SẢN PHẨM CLIP TRUYỀN THÔNG CỦA KHOA VIỆT NAM HỌC DỰ HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

=> LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=cSmT5ThZco0 

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà cho đời những đóa hoa thơm"


Source: 
14-11-2023
Tags