dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
 

TS. Ngô Thị Diễm Hằng

Học vị: Tiến sĩ Nhân học (2016)  

Email:hanghnue@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2004, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2007, Thạc sĩ chuyên ngành Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009, Cử nhân ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2016, Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học, Đại học Adelaide, Úc
 • 2002-2005, Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Từ 2005 đến nay, Giảng viên khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội

GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 * Đại học

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam: 60 tiết
 • Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á: 45 – 30 tiết
 • Nhân học văn hóa: 30 tiết
 • Nói tiếng Việt cho CNNN: 60 tiết

 * Sau đại học

 • Chuyên đề “Các lý thuyết nghiên cứu nhân học”: 45 tiết (2018)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Văn học dân gian
 • Nhân học, văn hóa tộc người,
 • Khu vực học
 • Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ THỈNH GIẢNG

 • Đại học Xây dựng (Lưu học sinh)

GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG ĐÃ THAM GIA BIÊN SOẠN

 • 2010, Bài giảng điện tử Cơ sở văn hóa Việt Nam, ĐHSPHN.
 • 2010, Bài giảng điện tử Hà Nội học, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà chủ nhiệm, ĐHSPHN.
 • 2009, Giáo trình Tiếng Việt dành cho học sinh Campuchia, Lào, quyển 1 – trường Hữu Nghị 80, Sơn Tây, Hà Nội, GS.TS Lê A chủ biên.
 • 2009, Giáo trình Tiếng Việt dành cho học sinh Campuchia, Lào, quyển 2 – trường Hữu Nghị 80, Sơn Tây, Hà Nội, GS.TS Lê A chủ biên.
 • 2009, Giáo trình Tiếng Việt dành cho học sinh Campuchia, Lào, quyển 3 – trường Hữu Nghị 80, Sơn Tây, Hà Nội, GS.TS Lê A chủ biên.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 * Sách

 • 2010, Nghiên cứu văn học dân gian tiếp cận từ mã văn hoá (viết chung), NXB Đại học Sư phạm.
 • 2008, Câu hỏi luyện thi đại học môn Ngữ Văn (viết chung), NXB Đại học Sư phạm.
 • 2008, Bài tập tiếng Việt lớp 2, tập 1 (viết chung), NXB Đại học Sư phạm.
 • 2008, Bài tập tiếng Việt lớp 2, tập 2 (viết chung), NXB Đại học Sư phạm.

 * Bài báo chuyên ngành

 • 2009, Giới thiệu chuyện cổ của người Brau ở Dakme, Ngọc Hồi, Kon Tum, Tạp chí khoa học  ĐHSPHN, số 5.
 • 2009, Truyện cổ tích Sọ Dừa tiếp cận từ biểu tượng, Tạp chí Ngôn ngữ, số 12 (247), tr.46-52.
 • 2009, Thiết kế chương trình đào tạo bậc cử nhân Việt Nam học cho sinh viên nước ngoài, Kỉ yếu Hội thảo Chương trình và đào tạo Việt Nam học ở Việt Nam và thế giới.
 • 2007, Thiết kế bảng tin cho học viên nước ngoài trong Khoa Việt Nam học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2007, Thiết kế trò chơi cho việc học âm và từ tiếng Việt cho người nước ngoài, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2006, Nguyễn Văn Ngọc, chân dung một nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn học dân gian đầu thế kỷ XX, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

 * Đề tài nghiên cứu khoa học

 • 2017, Vận dụng lý thuyết “Người công vụ cấp cơ sở” của Lipski vào nghiên cứu quản lý hành chính ở Việt Nam, trường hợp Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ, Đề tài cấp trường, Chủ nhiệm.
 • 2013, Thích ứng biển của người Việt vùng phía Bắc và Bắc Trong Bộ - tiếp cận từ hệ thống thần linh biển, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội, Tham gia.
 • 2011, Nghiên cứu và bảo tồn văn hoá dân tộc thiểu số ở vùng thuỷ điện Sơn La, Viện nghiên cứu Văn hóa, Tham gia.
 • 2010, Giải mã văn hoá dân gian từ mã văn hoá, Đề tài cấp Bộ, Tham gia.
 • 2009, Bước đầu xây dựng chuẩn văn hóa học đường ở bậc THPT trong bối cảnh hiện nay, Đề tài cấp Bộ, Tham gia.
 • 2008, Nghiên cứu dân ca quan họ ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Viện nghiên cứu Văn hóa, Tham gia.
 • 2008, Điều tra việc dạy học văn học dân gian ở trường phổ thông, Đề tài cấp Trường, Tham gia.