dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
 

TS. Trần Văn Kiên

Học vị : Tiến sĩ Lịch sử

Tổ bộ môn: Lịch sử Văn minh và Quan hệ quốc tế

Khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội, nhà D3, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

E-mail: trankienedu@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY

 • 2003, Cử nhân Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2006, Thạc sĩ Lịch sử (Lịch sử Việt Nam), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2017, Tiến sĩ Lịch sử (Lịch sử kinh tế) năm 2017, tại Aix-Marseille Université, Cộng hòa Pháp
 • Tên luận án : L’industrialisation de la ville de Haiphong de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’année 1929 (L’invention d’une ville industrielle en Asie du Sud-Est).
 • Hướng dẫn khoa học : GS.TS. Philippe MIOCHE (Aix-Marseille Université)
 • Giảng viên khoa Việt Nam học từ năm 2003

 GIÁO TRÌNH ĐÃ GIẢNG DẠY

 • Lịch sử Việt Nam 1 : 30-45 tiết (khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội)
 • Lịch sử Việt Nam 3 : 45-60 tiết (khoa Việt Nam học, ĐHSP Hà Nội)
 • Tiến trình Lịch sử Việt Nam : 45-60 tiết
 • Lịch sử kinh tế Việt Nam : 45 tiết
 • Lịch sử văn minh thế giới : 45 tiết
 • Lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội : 30 tiết
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam : 30 tiết

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 •  Lịch sử văn hóa Việt Nam
 •  Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam
 •  Khu vực học
 •  Giáo dục học (Văn hóa học đường, Giáo dục môi trường)

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐÃ THAM GIA THỈNH GIẢNG

 • Đại học Văn hóa Hà Nội (cử nhân)
 • Đại học Phương Đông (cử nhân)
 • Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (cử nhân)
 • Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên (cử nhân)

 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

* Sách

 • 2009, Mai Thị Hạnh, Trần Văn Kiên.  Chuyên đề ôn tập và luyên thi Lịch sử 12 (tài liệu tham khảo). Nxb. Hà Nội, 211p.
 • 2008, Lương Kim Thoa, Trần Văn Kiên. Tuyển tập bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 (tài liệu tham khảo). Nxb. Đại học Sư phạm, 211p.
 • 2008, Lương Kim Thoa, Trần Văn Kiên. Tư liệu điện tử Lịch sử 9 (tài liệu tham khảo). Nxb. Đại học Sư phạm, 81p. + 1 CD.

* Bài báo chuyên ngành

 • 2018. Trần Văn Kiên. "Raoul Bonnal và công trình kênh vành đai ở Hải Phòng từ năm 1885 đến những năm 1940". Nghiên cứu Lịch sử, số 6, pp. 38-48.
 • 2016. Trần Văn Kiên. "Sự hình thành và phát triển của trung tâm công nghiệp ở Hải Phòng (từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1929)". Nghiên cứu Lịch sử, số 4, pp. 33-47.
 • 2011. Trần Văn Kiên. "Tình hình ruộng đất làng xã ven biển Nam Định đầu thế kỷ XIX (qua tư liệu chia xã)". Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số đặc san, pp. 475-484.
 • 2010. Trần Văn Kiên. "Chế độ thanh tra, giám sát, khảo khóa quan chức ở Việt Nam thời phong kiến độc lập, tự chủ". Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số đặc san, pp. 284-298.
 • 2009. Đào Tố Uyên, Trần Văn Kiên. "Khai hoang ven biển Nam Định thời Lê sơ qua nghiên cứu trường hợp khai hoang ở Quần Anh, huyện Hải Hậu (1485-1511)". Nghiên cứu Lịch sử, số 5, pp. 32-43.
 • 2008. Trần Văn Kiên. "Tiến sĩ Đỗ Tông Phát và công cuộc khai hoang lập các tổng Quế Hải, Tân Khai (nửa cuối thế kỉ XIX)". Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số đặc san tháng 12, pp. 185-192.

* Báo cáo hội thảo

 • 2014. Công nghiệp hóa với sự hình thành thành phố công nghiệp thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp – Lịch sử Hải Phòng (từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1929). Hội thảo cán bộ trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 2009. Cần thống nhất trong xây dựng chương trình và đào tạo cử nhân Việt Nam học theo hệ thống tín chỉ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuộc dự án TRIG tháng 4.2009: Chương trình và nội dung đào tạo cử nhân Việt Nam học ở Việt Nam và trên thế giới, pp. 97-104.
 • 2009. Tìm hiểu quan hệ ứng xử giữa học sinh với học sinh ở bậc THPT hiện nay (Qua xây dựng và điều tra mẫu phiếu trắc nghiệm ứng xử văn hóa), Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng Văn hóa học đường trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới”, 4.2009.
 • 2008. Đào tạo Việt Nam học hiện nay cần có tiếng nói chung, Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học quốc tế lần thứ III (bản tóm tắt). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2007. Khai thác hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trọng dụng nhân tài trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, pp. 89-95.
 • 2006. Đông Kinh Nghĩa Thục - trường học yêu nước đào tạo nhân tài ở Hà Nội đầu thế kỷ XX. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo, tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội”, (viết chung với Hồ Công Lưu), pp. 169-177.
 • 2006. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học của Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, pp. 83-90.
 • 2006. Những ảnh hưởng của văn minh phương Tây và chuyển biến của đô thị Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 - những biến đổi, những bài học”.
 • 2005. Những chứng cứ về ứng dụng khoa học trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Hà Nội thời Pháp thống trị. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vai trò khoa học trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội”, (viết chung với Hồ Công Lưu), tr.59-68.
 • 2005.  Khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Hà Nội - Ý nghĩa và ảnh hưởng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, (viết chung với Hồ Công Lưu).

* Đề tài nghiên cứu khoa học

 • 2018. Chính sách của các triều đại quân chủ Việt Nam với vấn đề biển Đông thế kỷ XVII-XIX, Đề tài cấp Bộ, Thành viên (đang thực hiện)

 • 2017. Đề xuất giải pháp hạn chế bệnh cận thị học đường do tác động của hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật và một số hoạt động giáo dục của trường phổ thông ở nông thôn khu vực đồng bằng và vùng núi Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, Thành viên (đang thực hiện). 

 • 2012. Sự chuyển biến của sở hữu ruộng đất và nông nghiệp vùng ven biển Bắc Kỳ thời kì 1884 - 1918 qua nghiên cứu so sánh hai trường hợp Tiền Hải (Thái Bình) và Hải Hậu (Nam Định), (Đề tài cấp Trường), Mã số: SPHN-10-490, Chủ trì đề tài.
 • 2011. Nghiên cứu chương trình và nội dung đào tạo Việt Nam học tại châu Âu, Đề tài thuộc Dự án giáo dục Đại học 2, ĐHSPHN, Mã số: SPHN-08-268TRIG (Thư kí đề tài).
 • 2009. Xây dựng văn hóa học đường ở bậc THPT trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới, (Đề tài trọng điểm cấp Bộ), Mã số: B2008-17-113TĐ, 2008 - 2009 (Thành viên).
 • 2008. Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội, (Đề tài cấp Nhà nước), Mã số: KX.09.08, 2005 - 2008 (Thành viên).