dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
ThS. Phạm Thị Thùy Linh

Học vị: Thạc sĩ

Tổ chuyên môn: Văn phòng

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

 • 2004, Cử nhân Ngữ văn, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2010, Thạc sĩ Lí luận ngôn ngữ, Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2014-2018, Nghiên cứu sinh ngành Báo chí học (2014 – 2018), Khoa Phát thanh – Truyền hình – Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 • 2004 – 2006, Phóng viên, biên tập viên tại Tạp chí Thời Trang Trẻ - TP. Hồ Chí Minh.
 • 2007 – nay, Công tác tại khoa Việt Nam học.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ báo chí
 • Báo chí – Truyền thông đại chúng

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Bài báo chuyên ngành, bài hội thảo

 • 2017, Ngôn ngữ tiềm ẩn định kiến giới trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát VnEpress.net và Giadinh.net.vn từ tháng 3/2015 đến tháng 12/2016), Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Tập 2.
 • 2015, Vấn đề định kiến giới trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát VnEpress và Vietnamnet từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015), Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm 15 năm thành lập khoa Việt Nam học.
 • 2015, Đặc trưng ngôn ngữ trong trả lời phỏng vấn báo giới của chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ 5, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 • 2014, Tính biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí của Hồ Chí Minh" , Tạp chí Người làm báo - Số 78 (369), tháng 11/2014 (trang 4-6).
 • 2014, Ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ Việt Nam qua kênh Báo điện tử , Tạp chí Người làm báo, số tháng 9/2014.
 • 2013, Văn hóa báo điện tử và việc nâng cao tính định hướng của báo điện tử đối với giới trẻ (Báo cáo trình bày tại Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6B.
 • 2010, Từ ngôn ngữ mạng đến ngôn ngữ học đường, Báo cáo Hội thảo cấp Bộ: Văn hóa học đường trong bối cảnh hội nhập và đổi mới.