dành cho cán bộ
Lý lịch khoa học
Ths. Trần Thị Bích Vân

Học vị: Thạc sĩ Ngữ Văn

Tổ Văn Phòng

E-mail: tranvanvnh@gmail.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

 • 2003, Cử nhân Ngữ văn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • 2009, Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • 2003-2007, công tác ở Phổ Yên, Thái Nguyên
 • 2010 đến nay, công tác ở khoa Việt Nam học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2004, học chương trình chuyên viên
 • 2017, học chương trình chuyên viên chính

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH

 •  Hướng nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại
 •  Nhiệm vụ chính: Cán bộ giáo vụ Khoa, Trợ lý thiết bị Khoa

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Báo cáo hội thảo    

 • 2016, Quan hệ kinh tế trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những thế kỷ XVI - XIX và bài học kinh nghiệm cho Việt nam hiện nay, Đề tài cấp trường 2016, Tham gia.
 •  2015, Ý thức về nữ quyền trong văn học Việt Nam xưa và nay. Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia.
 •  2010, Nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ trong sáng tác của Võ Thị Hảo (Bài trích từ Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam hiện đại, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2009) -  Kỉ yếu 5 năm thành lập Khoa; 10/2010.